Keywords: The River Geomorphology

1) ابرها پر مانند یا ( سیروس ) که در ارتفاعات بسیار بالا تشکیل می شوند و هوای گرم را نشان می دهد. این مثال ضمن اینکه لایهلایه بودن درون انسان را نشان میدهد، با بحث اختلاف نظر میان موسی و فرعون و اختلاف مولوی و شخص مخالف و معترض نیز مرتبط است. بسیاری از رودهای ایران که به درون این کویر (در واقع حوضه آبریز) میریزند ، رودهای فصلی هستند و قبل از خالی شدن در گودال به درون زمین فرو میروند. اصلیترین رودخانه این حوضه «آب کوهرنگ» است که از چشمه های پرآب ارتفاعات شمال استان سرچشمه گرفته و پس از پیوستن چشمه های ارتفاعات حاشیه ای و آبراهه ها به آن، به رودخانه کارون میپیوندد.

نتیجه انشا گذر رودخانه: به راستی که رودخانه مهربان و مفید است . چندین آبگرم کوچک و بزرگ دیگر به نامهای طوله سر، بارالی و باغچهقره وجود دارد که با پیوستن آنها رودخانهی لیقوان به وجود میآید. و تغذیه دام از آنها نیز در طعم این پنیر مؤثر است. نکته قابلتوجه اینکه یکی از عوامل مهم و البته مخربی که تاثیر بسزایی در پائین آمدن کیفیت پنیر و دیگر فرآورده های لبنی دارد، ترکیب و حل شدن فضولات دامی در سطل شیر به هنگام دوشیدن شیر است؛ بنبراین باید از ترکیب آن پیشگیری کرد و این اصل موقع دوشیدن شیر در بین دامداران لیقوانی که برخلاف دیگر نقاط روستایی کشور، منحصرا مردان مسئولیت شیردوشی را بر عهده دارند.

دومین عامل به وجود آورندهی عطر و طعم پنیر لیقوان، نحوهی شیر دوشی و نیز نحوه نگهداری از مرحله دوشیدن شیر تا انتقال به کارخانههای لبنی است. روستای لیقوان در عرصهی تولیدات لبنی بهویژه پنیر، جایگاه ویژهای به خود اختصاص داده است و لقب پایتخت پنیر ایران را دارد؛ این پنیر برای اولین بار در دورهی قاجاریه تولید شده است. در گذشته مردمان روستا برای در امان ماندن از یاغیان در آن پنهان میشدند و اکنون از آنها بهعنوان انباری برای نگهداری پنیر و آغل گوسفندان استفاده میکنند.

درواقع در این رویکرد، گویی معیار پیشینی برای سنجش پدیدهها و شناخت آنها وجود ندارد. اما بر خلاف سیل ویرانگر سال ۱۹۱۰ میلادی، خطر طغیان رود سن فعلا وجود ندارد. اگر قصد خرید بلیط هواپیما اهواز دارید، کمی با رود کارون و جذابیت های آن آشنا شوید. این چاه 80 متر عمق داشت که آن هم برج 8 سال 96 به طور کامل خشک شد و الان داریم آبرسانی سیار میکنیم. ویژگی مهم پنیر لیقوان و دیگر پنیرهای تولیدی در نقاط مختلف کشور به سبک پنیر لیقوان، عدم جوشاندن شیر است، بهعبارتی شیر بلافاصله بعد از مرحله صافی به مرحله مایه زنی فرستاده شده و باکتریهای موجود در شیر که قرار است با جوشاندن شیر از بین بروند، با به کارگیری آب نمک غلیظ در مراحل تولید، نگهداری و مصرف، بهطور کامل از بین رفته و استریل میشود.

پنیر تولید شده به این سبک و سیاق، بهدلیل آنکه تمامی باکتریهای مضر موجود در شیر بهعلت نگهداری مستمر و مداوم پنیر در آب نمک بهطور کامل از بین رفته، هیچگونه لطمهای به سلامتی مصرفکنندگانش وارد نمیسازد. معروفیت این روستا بیشتر بهدلیل داشتن یکی از پنیرهای خوشمزهی ایران یعنی پنیر لیقوان است. اما در این روستا جاذبههای دیگری نیز وجود دارد که شما را تشویق به سفر به این منطقه میکند. تلفیق سد با طبیعت، در هر 4 فصل سال هر بینندهای را مسحور خود میکند.

این رودخانه از پیوستن چشمه های فراوان و رودخانه های دیگر به وجود آمده است.در دامنه شمالی کوه چهل خشت با دو ریز آبه کوچک هم بستر میشود و قبل از ورود به دریاچه سد کوهرنگ، قسمتی از آن توسط تونلی که در دل کوه کارکنان حفر شده، به سرچشمه های زاینده رود می ریزد. روستا بر روی دوتپه بنا شده است که یک رودخانه از وسط آن میگذرد. اصلیترین رودخانه این حوضه رودخانه کیار است، این حوضه با بخشی از حوضه آبریز زاینده رود هممرز میباشد، این رودخانه داراری دو شاخه اصلی با جهت شمالی جنوبی و تقریباً شرقی – غربی است.

در انتهای جنوبی دره مزبور با رودخانه منج مخلوط میشود و از طریق دره جنوبی کوه آته به سوی روستای چته روان میشود. در رودخانه هاي کم عمق، با صرفنظر از شتاب قائم در مقابل شتاب ثقل، معادلات آب هاي کم عمق بوجود مي آيد. به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن اندرکنش سد، فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزله ای با شتاب حداکثر g 8/0 محاسبه شده است. در سالهاي اخير انرژي توليدي سد ايتايپو پس از نصب آخرين دستگاه ژنراتور در سال 1991 چندين رکورد جهاني را شکسته است. اصلیترین رودخانه این حوضه رودخانه آب سرخون است که از ارتفاعات هلوسعد، کاسه کاسه، مور، کوهرنگ و هفت راه سرچشمه گرفته و با جهتی شمال غربی – جنوب شرقی به رودخانه کارون می پیوندد.

قبل از انقلاب و در دورهی اصلاحات اراضی، کل مراتع شمالی سهند که متعلق به حاج احتشام بود توسط لیقوانیها با سند شش دانگ خریداری میشود و اسناد این خریدوفروش با عنوان اسناد هفت برگ که هفت فرزند حاج احتشام آن را امضا کردهاند در دست بزرگان طایفههای لیقوانی موجود است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس عمده چالش ها و مسائل حوضه زاینده رود را می توان در هفت بخش دسته بندی کرد.

در این دهستان با چند ریزآبه نسبتا عمده همراه شده و پس از پیمودن دامنه خاوری کوه قیصری به بخش دو آب وارد میشود. در مقابل دماغه شرقی کوه هلن با رودخانه کره مخلوط شده و رو به غرب تغییر مسیر میدهد و با پیمودن دره جنوبی کوه هلن از کنار روستاهای دشت ارمند و سونک میگذرد. مهران رود از کوههای جنوبی لیقوان و شمالی سهند سرچشمه میگیرد و بهسمت شمال و شهر تبریز سرازیر میشود و در مسیر خود چمنزارها و باغات را آبیاری میکند.

در ورود به دره جنوبی کوه دول گیر با آب سرخون یکی شده و در یک کیلومتری جنوب شرقی روستای کبوسی با آب بازفت، که یکی از ریزآبه های مهم کارون به شمار می آید در هم می آمیزد و رو به جلو به دره میان کوههای شش بر(در خاور) و آته (در باختر) وارد میشود. باتوجه به شرایط توپوگرافی و اقلیمی این محدوده جزء مناطق پرباران ایران به شمار می آید رژیم عمده بارندگی در این مناطق برف و باران است که عمدتاً در فصول پائیز و زمستان به صورت برف ریزش مینمایند. قسمت عمده این ریزشها بصورت برف در ارتفاعات انباشته شده و با ذوب تدریجی خود موجب پدیداری جریان آب رودخانه ها میگردد.

در این مدت قسمت عمده آب سالانه در رودخانه ها جریان مییابد. این رودخانه در دوره ایلخانی (مغولان) «نغتو» خوانده میشد . در این مطلب گشتی در مناطق اطراف تهران میزنیم و با تعدادی از این روستاها و ییلاقهای زیبا و بینظیر نزدیک پایتخت آشنا میشویم. طالقان از مهمترین ییلاق های اطراف تهران است که در ۱۱۴ کیلومتری کرج و ۱۶۶ کیلومتری تهران قرار گرفته است. در واقع از چندین سال پیش که بوم گردی در ایران رونق گرفت و همگانیتر شد، این روستاها بیشتر در معرض توجه گردشگران قرار گرفتند. دشت جانستون که در گذشته با نام دشت «جان ستان» شناخته میشد، یکی از دیدنیترین و خوشمنظرهترین مناطق اطراف فشم است که دارای چندین چشمه طبیعی و دائمی است.

دیدگاهتان را بنویسید