Investigating And Analyzing The Symbols In Haft Khan-e Rostam

با استفاده از مدل Qual2kw می توان اثر سناریوهای آینده و استراتژی های بهبود کیفیت آب رودخانه را از نظر کمی و کیفی ارزیابی نمود. در بررسی تاثیر کیفی لیتولوژی موجود در منطقه بر شیمی آب رودخانه از نمودار های متعددی استفاده می شود که اساس کار اکثر آنها بر استکیومتری شیمیایی آب رودخانه استوار است. در حدود 4357000 متر مکعب بتون در این سد به کار رفته است.با این میزان بتون می توان ساختمانی را به مساحت 100 فوت مربع و ارتفاع 1600 تا 3200 متر یعنی ساختمانی بلندتر از ساختمان امپراطوری(1250 فوت ارتفاع دارد) را در یک شهر ساخت و یا یک راه ارتباطی با عرض 16 فوت از سانفرانسیسکو به نیویورک کشید.

تجربه نشان داده است که زمانی که در منطقهای سیل به وقوع میپیوندد ممکن است هر فردی با رفتن به طبقات بالای ساختمان بتواند خود را از خطر غرق شدن نجات دهد اما این آب پر فشار خسارات فراوانی به بار آورده است که مهمترین آنها گل و لایی است که با خود به داخل خانه ها می آورد که حتی اگر آبها هم به مرور زمان خشک شوند اما بقایای گل و لای همچنان باقی میماند. یکی دیگر از فجایعی که سیلها با خود به همراه میآورند بیماریهایی است که معمولا جان انسانها را به خطر میاندازد.

ماهیان قرمز از نوع ماهی رودخانه ای نیستند و با رهاسازی آنها در رودخانه و سدها که ماهیان دیگر در آن زیست می کنند، بدلیل تغذیه آنها از تخم سایر ماهی ها و یا کف زیانی که مورد تغذیه سایر ماهیان می باشد، می تواند باعث آسیب و یا حتی مرگ و میر سایر ماهیان شوند. موضوع برداشت بیرویه آب توسط این کشور تا حدود ۲۰ سال قبل که رودخانه پرآب بود، چندان بحثبرانگیز نبود ولی در سالهای اخیر با کم شدن آب رودخانه، رعایت حقابه برداشت آب مورد تاکید بیشتر قرار گرفته و با توجه به اینکه ایران برنامه جدی برای استفاده از آب ارس تدوین کرده بود، لزوم رعایت حقابه بیشتر از گذشته اهمیت یافته است؛ موضوعی که مقامات سیاسی و ارشد آذربایجان شرقی به عنوان استان محوری شمالغرب کشور بر آن تاکید داشتهاند.

منبع و سرچشمه رودخانه نیجر در بلندیها و کوهستانهای گینه در جنوب شرقی کشور گینه و نزدیک به مرز سیرالئون قرار دارد. قرار است به چشمه «مروارید» برویم. چشمه روستا خشکیده و امسال حتی بهار هم آب نداشت. چند نفر میدانید «پلاس جان» که رود بزرگی بوده، حالا رودخانه دیگری را هم میبلعد و نرسیده به زاینده رود جوی کوچکی میشود که به قوزک پا نمیرسد؟ تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان میدهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود ۳۰۰ لیتر است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی در ماده ۱۷ آن دولت مکلف شده است با توجه به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری به تبع آن کارایی آب به ازای یک مترمکعب در طی برنامه ۲۵ درصد افزایش یافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهرهوری آب را فراهم سازد.

از زیباییهای اندیشگی او، نوشتاری با عنوان «از میان غربت» است که باور خود را به اندیشه ظهور و انتظار حضرت مهدی (عج) نشان میدهد. به عقیده یونگ، کهنالگوی سایه تا حدود زیادی در ضمیر ناخودآگاه فردی قرار دارد. هپاتیت ، وبا و دیازنتری نیز شایع ترین بیماری های منتقله از آب هستند که جمعیت های زیادی را در مناطق گرمسیری تحت تاثیر قرار می دهند. آبهایی که از ذوب شدن برف کوه ها جار می شود،به هم وصل می شوند ورود به وجود می آید.

منابع فلزات سنگين موجود در اکوسيستم هاي آب شيرين از جمله رودخانه ها مي تواند منابع طبيعي يا انسان ساخت باشد. در این جستار تلاش میشود از منظر روانشناختی مورد نظر پیرسون -که بی شک یکی از کاراترین رویکردهای پراگماتیک در روانشناسی شخصیتهای اسطورهای، افسانهای، داستانی یا تاریخی در متون ادبی بشمار میرود- به تحلیل روانشناختی- کهن الگویی قهرمانانی چون سیاوش و کیخسرو در شاهنامه پرداخته شود؛ پژوهشی که میتواند گام اول در معرفی این شگرد و ظرفیتهای علمی آن در تحلیل شخصیتهای اسطورهای از جمله قهرمانان اسطورهای-حماسی شاهنامه باشد.

از جمله دیگر سدها میتوان به سد مسجد سلیمان، سد گتوند علیا و سدهای تنظیمی اشاره کرد. دو سه روز دیگر چاه هم میخشکد و تمام باغهامان میسوزد. چند روز این نهالها آب نخوردند، دارند خشک میشوند. خشک خشک نه؛ از 4700 لیتر در ثانیه رسیده به 500لیتر که آن هم سر راه بلعیده میشود. گندمها هنوز آب سوم را نخوردهاند و دارند خشک میشوند. خطرناکترین انواع سیلابها همان سیلهای ناگهانی هستند که مرگبارند زیرا شهروندان از وقوع آنها کاملا بیخبرند و به طور ناگهانی با آنها مواجه میشوند که قدرت فراوانی هم دارند.

سیلها میتوانند بسیار خطرناکتر از طغیان رودخانهها عمل کنند زیرا فشار بسیار بیشتری دارند و می توانند بسیار قدرتمند باشند. این پل در سال ۱۳۱۵ ساخته شده است و به عنوان نماد شهر اهواز شناخته می شود و همیشه جمعیت زیادی در اطراف آن دیده می شود زیرا قدم زدن بر روی این پل واقعا لذت بخش می باشد. رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها، اقیانوس ها و باران، بعنوان برخی از منابع اصلی تامین آب شناخته شدهاند.

دربیشتر شهرها، آب آشامیدنی از رودخانه ها یا چاه تامین می شود.این آب قبل از این که به خانه ها برسد، درپشت سدها یا استخرهای بزرگ جمع می شود. علیرضا زمانی درباره منبع تامین آب دریاچه میگوید: منبع تأمین آب دریاچه، رودخانه کن است و بزرگترین دریاچه انسانساخت محسوب میشود. میگوید: «همه میروند شهر آخر مگر شهری پول میخورد؟ بچهها میروند این طرف و آن طرف آب پیدا میکنند پرش میکنند. این رودخانه از استان خراسان رضوی شروع میشود و تا ترکمنستان ادامه پیدا میکند. از همه ویژگیهای آب می توان استفاده کرد.

9- آبی که از بارندگی به روی زمین می رسد، به چه شکلی درمی اید؟ بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد. رود مکونگ از کشورهایی مثل چین، میانمار، تایلند، لائوس و کامبوج عبور می کند و مقصد نهایی آن در دریایی واقع در ویتنام است. دیوارهایی هم که در کناره رودخانهها ساخته می شوند گرچه می توانند تا مسیری مشخص آب را درست هدایت کنند اما مشکل دیگری که دارند آن است که دقیقا همان منطقه ای که دیوار پایان می یابد آب کناره های بیشتری را از آن خود می کند و به مرور زمان اگر مقدار آب رودخانه زیاد شود سیل را در مناطق بدون دیوار پدید میآید.

سدها می توانند تعیین کنند که چه مقدار آب به داخل رودخانهها جریان یابد و در عین حال نیروی برق نیز از طریق آنها تولید میشود. رسول اکرم (ص) یکی از برنامههای تبلیغی اسلام را مبارزه با خرافات و اوهامپرستی تعیین کرد. آب درپشت سد جمع می شود وچون آب دارای انرژی است پس از باز کردن دریچه های سد آب با فشار خارج می گردد . برای همین ما در زردکوه یخچالهای چند هزار ساله داریم که باز متأسفانه درحال از بین رفتن است.

یک چاه کوچک برای دام توی حیاط داریم که 20 متر پایین رفته. از هر جهت جغرافیایی کشورمان ایران، یک جاذبه گردشگری روستایی یا شهری را به وی معرفی کنید. به عقیدة وی از آنجایی که صحنهها و نمایههای خواب هر شب تغییر میکند، بنایراین هر کسی نمیتواند تداوم آنها را با یکدیگر دریابد؛ اما اگر کسی توالی خوابهای خود را طی سالیان دراز مورد مطالعه قرار دهد؛ متوجه خواهد شد که پارهای از محتویات آنها به تناوب آشکار و ناپدید میشوند. دولت باید فکری به حال ما بکند وگرنه همه از بین میرویم.»میپرسم کسی هم به فکر کوچ افتاده، یا کسی هم بوده که بهخاطر خشکسالی عطای روستا را به لقایش ببخشد؟

یعنی 50 درصد کاهش، طوری که اگر جمع کاهش باران طی 10 سال را جمع بزنیم با 2 سال خشکسالی مدام بدون قطرهای باران مواجه میشویم. به گفته زمانی آب از رودخانه کن پس از طی مسیر ۷ کیلومتری کانال سرپوشیده و مراحل تصفیه، وارد مخزن دریاچه شهدای خلیجفارس میشود و به اینترتیب تراز آب دریاچه در سطح مطلوبی از سطح دریای آزاد قرار میگیرد. رود اترک در طول مسیر خود از قوچان شروعشده و تا دریای خزر میرود. این رودخانه از کشور ترکیه سرچشمه میگیرد و پس از عبور از ایران و ارمنستان وارد جمهوری آذربایجان میشود و در نهایت به دریای خزر میریزد.

یکی از طولانی ترین رودخانه های آذربایجان غربی است که از کوه های چهل چشمه کردستان سرچشمه گرفته و به دریاچه ارومیه میریزد. رستم پس از رسیدن به چشمه و بعد از نیایش خداوند، در آن تن میشوید، چون آب، نماد «تطهیر و نوزایی است و جنبة حیاتبخشی دارد» (هال، 1390: 195) و «وسیلة تزکیه و مرکز زندگی دوباره است؛ چراکه آب، فضیلتی تزکیهکننده و قدرتی رستگاریبخش دارد و موجب باززایی میشود.

در کوهرنگ سه تونل، آب سرشاخههای کارون را به زاینده رود منحرف میکند؛ تلاشی برای انتقال آب از غرب به فلات مرکزی که سابقهای دیرینه دارد. تونل سوم کوهرنگ، رگ همه را زد.» مهندس فاطمی حرفش را تأیید میکند و میگوید: «تونل سوم کوهرنگ در مسیر 27 کیلومتریاش به همه چشمهها آسیب زد. از او میخواهم گزارشی از وضعیت آب در مسیر ییلاق بدهد: «ما از منطقه بازفت، شهریاری و تاراج میآییم. یکی از جاذبه های گردشگری و مکان های دیدنی در شهر فوزدوایگواسو، منطقه ای است که با نام “سرزمین سه مرز” معروف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید