Investigating And Analyzing The Symbols In Haft Khan-e Rostam

اینکار موجب می شود مقدار کمتری آب وارد مخزن سیفون شود و هر بار تا 5 لیتر آب صرفه جویی شود . اینکار موجب می شود مقدار کمتری آب وارد مخزن سیفون شود و هر بار تا ۵ لیتر آب صرفه جویی شود . در هر دو رودخانه در طول دوره به طور ساليانه ميزان دبي از سال نخست تا سال آخر بررسي شده به ميزان 60 درصد کاهش داشته است. هرچی رودخونه پهن تر باشه ، تعداد منحنی هایی که در طول مسیر بوجود میاره کم تره چون فاصله بین ضربه زدن آب به کناره ها بیشنر میشه .

در رویشگاههای راش خاک­ها دارای خاصیت اسیدی بالا تا قلیایی کم می­باشند. این عدد دارای مفاهیم نمادین برجستهای است که بسیاری از این مفاهیم، ارتباطی ناگسستنی با کهنالگوی باززایی و نتیجة حاصل از آن؛ یعنی تمامیت و کمال دارد. این آبها ، حالات مایع ، جامد و گاز به خود می گیرند ، جلوههای طبیعی آب بسیار وسیع است. شاه اسماعیل برای آنکه به ایلچی نشان دهد مریدانش تا چه حد مشتاق جانفشانی در راه اجرای دستورات او هستند، دستور داد منادی کنند: هرکس پادشاه خود را دوست دارد، از منار خود را بیندازد.

برای پیشگیری از تلفات آب چه باید کرد ؟ رود جاری است لحظه ها جاری هستند و زندگی در گذر است و هر لحظه را باید زندگی کرد. مقدمه انشا گذر رود : در مسیر پشت خانه ما، جنگلی با درختان انبوه است که رودخانه ای زیبا در آن جاریست و من هر روز صبح تابستان لب رودخانه می روم. به رودخانه ای رسیدم، آنقدر هیجان تمام وجودم راگرفته بود که چیزی نمانده بود داخل آن بیفتم. در این نمونه نیز، پندار و اندیشه­­ راکد انسان را همچون خاکی می­داند که باید با گاوآهن آن را زیر و رو کرد.

تنها ۶ دهه است که زیستگاه این ماهی توسط انسانها تهدید شده و جمعیت آنها رو به کاهش رفت. از طرف دیگه ، آب همیشه میخواد از کوتاه ترین و شیب دارترین مسیر حرکت کنه ، همین الان اگه مقداری آب روی زمین بریزید می بینید که به صورت مستقیم نمیره ، سنگ ریزه ها رو دور می زنه و به شکل منحنی در میاد . بالاخره به رودخانه می رسم که با تلاطم ملایم و برخورد آب با سنگ ها صدای دلنشینی ایجاد کرده، رودخانه مثل همیشه با جوشش و خروش خاص خودش جاریست و حرکت می کند. «ارتفاعِها مِثل طولِهِ هوَ نفسه» (الشارونی، 1397: 11): «یعنی هماندازۀ خودش بود» (سبزیانپور، 1397: 12)؛ ترجمۀ تحتاللفظی این عبارت می­شود «ارتفاع آن مثل طول او، خودش بود» که در زبان فارسی فاقد کارکرد یا مفهوم بود، یا کارکرد کمی دارد که نزد خوانندگان چندان معمول نیست؛ بنابراین، مترجم معادلی را بهکار برده که کارکردی مشابه دارد.

وضعیت هیدرولوژیکی اراضی در سه حالت ضعیف، متوسط و خوب در نظر گرفته می­شود (مهدوی، 1386: 151). از نظر وضعیت هیدرولوژیکی، حوضه­ی مورد مطالعه به دو وضعیت ضعیف و متوسط تقسیم شده است. حشرات آبزي از بيشترين درصد فراواني 98.68) درصد( و زيتوده برخوردار بوده است.بررسي هاي فوق نشان دادند كه تنوع، پراكنش و تراكم كف زيان در ايستگاه هاي چهار گانه و در فصول مختلف سال يكسان نبوده به طوري كه تنوع زيستي، ميزان زيتوده و قابليت توليد نهايي (ماهي) در ايستگاه هاي 1 و 2 به ويژه در ماه هاي گرم سال بسيار بالا و در خور توجه مي باشد.همچنين يافته ها نشان از آن دارند كه رودخانه هاي آغشت و كردان از ديدگاه تقسيم بندي ساپروبي در ناحيه با آلودگي كم – متوسط قرار دارند.

متاسفانه واژه «دینار زاری» از لغت نامه فوت شده است.با توجه به قراین درون متنی و ذکر اسامی امکنه در طول قصیده مذکور، این کلمه باید به صورت یک اسم خاص به کار رفته باشد.در صفحه 156 همین کتاب در «ذکر حکومت و شاهنشاهی باو در طبرستان» جمله ای آمده که فرض اولیۀ ما را تقویت می کند: «اول کسی که بر طبرستان راه لاکش پدید کرد از پریم تا ساری و از ساری تا گرگان و دینار جاری اصفهبد شروین بود». • کوه یا رودخانه ای اطراف آن وجود دارد؟

• امکان رفتن برای ماهیگیری وجود دارد؟ وقت آن رسیده که دولتها اقدامات لازم را برای ذخیره سازی و صرفه جویی در مصرف آب و انتقال مناسب آن برای توزیع مناسب آن انجام دهند. و بالاخره با صحنه خیلی بدی مواجه میشم، مسیره رودخانه را کلی بطری و آشغال پر کرده بود ولی این آشغال ها تنها دلیل این بو نمیتونست باشه پس به راهم ادامه دادم درادامه راه ماهی هایی را دیدم که از آلوده بودن آب مرده بودن و روی آب معلق بودن، دیگر از آن زلالی آب خبری نبود از آن گیاهان خوشبویی که در لبه های رودخانه رشد کرده بودن اثری نبود وجایش را به آلودگی و آشغال داده بود.

در غیر اینصورت، یعنی اگر روحانی نباشد، رعایت این نکات کفایت می کند که این آتش از آتش مرده سوزی دیگری، یا از خانه فرد بی طبقه ای، یا خانه زنی که به تازگی وضع حمل کرده است، یا خانه فرد ناپاکی فراهم نشود( ( Op.Cit, 456در جهت شمالی هیمه بیوه ی فرد متوفی به قصد سوزانده شدن زانو می زند، اما پس از انجام مراسمی، از او خواسته می شود تا برخیزد و به عالم زندگان برگرددکه به علت اهمیت موضوع خود سوزی یا سوزاندن بیوه ی مرد متوفی؛ ستی ( Sati) ، در پایان همین مبحث به آن خواهیم پرداخت.

آب به دریای مرده میریزد و آن را زنده میکند و هرکه از این آب بخورد، او نیز زنده میشود و بر هر کرانه رودخانه، درخت زندگانی روییده استکه سالی دوازده بار و هر ماه یکبار میوه میدهد و برگهای این درخت موجب درمان مردم است. حوزهی رودخانه سورن مساحتی در حدود 11.420 کیلومتر مربع را پوشش میدهد. طول این رودخانه 100 کیلومتر و حوزهی آن 2.145 کلیومتر مربع اندازهگیری شده است. حوزه رودخانه مرزی 4.680 کیلومتر مربع اندازهگیری شده و سه رودخانهی کوچک دیگر به رود مرزی وارد میشوند: رودخانه گویت (Goyt)، اِترو(Etherow) و تیم (Tame). برخی دیگر نیز معتقدند وجه تسمیه این رودخانه برگرفته از «اتراک» یعنی جمع کلمه ترک است و علت این نامگذاری آن است که در دوران های مختلف تاریخی ترک ها در نواحی اطراف این رود ساکن بوده اند و به طور خلاصه اترک مخفف اتراک(جمع مکسر ترک) است.

در سپیده دم، گازری که در آنجا کارگاه رختشویی داشت، صندوق را دید و آن را از آب بیرون آورد و آن را به خانه برد. این رودخانه که در محدوده کوهستانی سرانیا قرار دارد، با رنگهای خیرهکنندهای همچون زرد روشن، سبز، آبی، سیاه و قرمز کف آن هر بینندهای را متحیر میکند. انسان ها و حیوانات و گیاهان آن جا گرد هم می آیند و کنار هم زندگی می کنند، رود زیبا پیوندی نا دیدنی میان همه ی موجودات ایجاد می کند. مدیریت و کنترل سیلاب مناطق از اهمیت حیاتی حوضه رود هوآهی در توسعه اجتماعی و اقتصادی برخوردار است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تمایل به مشارکت و عوامل تأثیر­گذار بر گرایش و رفتار روستاییان حوزه آبخیز رودخانه بشار در شهرستان کهکیلویه و بویراحمد برای بهره­گیری از روش­های نوین مدیریتی سیلاب است. در نگارة فوق (تصویر 4) نقاش برای ملموس کردن صحنة اصلی خان چهارم، علاوه بر ترسیم بیشه، آتش، درخت شکوفهدار، آلات رزمی و بزمی، زن جادوگر را بهخوبی به نمایش گذاشتهاست. از میان کوه ها و دشت و جنگل عبور کرده، صخره ها را می شکافد و مسیر خود را پیدا می کند. کوه های بلندی در اطراف روستای ما وجود دارد.

رودخانه بار ها از روی هزاران هزار سنگریزه ی کوچک و بزرگ می گذرد و آنهایی را که می خواهند به پایین کوه بروند، بی هیچ منتی با خود حمل می کند و به مقصد می رساند . قطره های درشت باران خود را در دل رودخانه جای میدادند تا اینکه دلش را بزرگ و بزرگتر کردند و او را روانه ی دریا… با اینکه مقدار آب قابل استفاده ( آب شیرین ) در سطح کره ی زمین بسیار محدود است ، اما از همین مقدار هم به درستی استفاده نمی شود.انسان ها با بی توجهی خود نه تنها آب را بیهوده و بیش از نیازشان مصرف می کنند بلکه با رفتار ناصحیح خود باعث آلودگی آن می شوند .

دیدگاهتان را بنویسید