گزارش تصویری از رود مرزی پارانا

برای کاهش میزان فرونشست زمین، باید بهره برداری از منابع آب زیرزمینی کاهش یابد و با تغذیه مصنوعی آبخوان ها تقویت شوند. این رود تا شهر کوریتیبا (مرکز استان پارانا) ادامه می یابد. به زبان اوستایی: باخذی/Bāxδī، در بخشهای ۶ و ۷ فرگرد یکم از وندیداد اوستا در عبارت Bāxδīm srīrąm ərəδβō.drafšąm بهمعنای “بلخ زیبا با درفشهای برافراشته” آمدهاست؛ – به زبان پارسی باستان: باختریش/Bāxtriš، در سنگنوشتههای هخامنشی؛ – به زبان یونانی: بَکتریانه/Βακτριανή (نام سرزمین باختر)؛ نام شهر بلخ: بَکترا/Βάκτρα؛ – به زبان لاتین: بَکتریانا/Bactriana یا بطور اختصار بَکتریا/Bactria.

بغلانی بلخ ریشه: احتمالا برگرفته از نام باخدری/Bāxdrī، نام کهن رودخانه بلخاب (به یونانی باستان/لاتین: Bactrus). بادغیس ریشه: یاقوت حموی، آن را از ریشه بادخیز میداند، بخاطر بادخیز بودن آن منطقه. واژۀ فرانسوی “balais” و انگلیسی “balas” که نام گونهای از یاقوت بوده ریشه در همین واژۀ بدخش دارد که در برخی از زبانهای ایرانی شرقی، حرف d به حرف l تبدیل شدهاست. به گفته برخی از پژوهشگران، نام ارمنی سرزمین قفقازی Bałasakan نیز احتمالا با بدخشان همخوانی دارد؛ اما این نام در سنگنوشتههای ساسانی در کعبه زرتشت بصورت بلاسَکان آمدهاست.

حتی برخی از کارشناسان محله های شهرک المهدی و محله نفت سیمون بولیوار را نیز جزو محله های پونک به حساب می آورند که این سخن سخنی است که با واقعیت های جغرافیایی و تاریخ پونک تطابق دارد ، چرا که این دو منطقه در شمال پونک قرار داشته و از نظر تاریخی با منطقه پونک در ارتباط بوده اند اما ، با مرزبندی های جدیدی که در این منطقه اتفاق افتاد ، این محله ها هرکدام به محله ای جداگانه تبدیل شده و خود پونک نیز به سه محله جداگانه تقسیم شده است.

برخی از سازهها و طرحهای اصلی احداث شده بر روی حوضه آبریز هیرمند در کشور افغانستان عبارتند از: سد کجکی بر روی رودخانه هیرمند و در 65 کیلومتر پاییندست دهراوود، سد مخزنی ارغنداب بر روی ارغنداب و در شمال قندهار، سد چخانسور در منطقه چخانسور، کانال سراج و کانال بغرا. در سدۀ نوزدهم میلادی برخی از جهانگردان اروپایی از درۀ بامیان بازدید کردند. نام بدخشان نخستین بار در یک منبع چینی از سدۀ هفتم میلادی بصورت Po-to-chang-na یاد شد. اما پس از کاوشهای باستانشناسی هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (در فولادی، کَکرَک، شهرِ غُلغُله و شهر ضحاک) بین سالهای ۱۹۲۲ و ۱۹۳۰ بود که بامیان به روی جهانگردان گشوده شد.

بادغیس قلعه نو ۴۹۹٬۳۹۳ ۲۰٬۰۶۸ فارسی دری ۷ ولسوالی: آبکَمَری، جَوَند، غورماچ، قادِس، قلعهٔ نو، بالامُرغاب، مُقُر بامیان بامیان ۳۴۳٬۸۹۲ ۱۷٬۴۱۴ فارسی دری با گویش هزارگی ۷ ولسوالی: بامیان، کَهمَرد، پنجاب، سَیغان، شیبَر، وَرَس، یکاولنگ بدخشان فیضآباد ۸۱۹٬۳۹۶ ۴۷٬۴۰۳ فارسی دری، زبانهای پامیری ۲۸ ولسوالی: اَرغَنجخواه، اَرگو، اِشکاشِم، بهارک، تَگاب (کِشِمِ بالا)، تیشکان، جُرم، خاش، خواهان، دَرایِم، درواز بالا (نِسَی)، درواز پایین (مایمَی)، راغستان، زیباک، شِغنان، شِکی، شهدا، شهر بزرگ، فیضآباد، کُران و مُنجان، کِشِم، کوفآب، کوهستان، وَخان، وَردوج، یاوان، یفتلِ پایین، یَمگان (گیروان) بَغلان پُلِ خُمری ۷۴۱٬۶۹۰ ۲۰٬۳۶۲ فارسی دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی ۱۵ ولسوالی: اندراب، بغلان جدید، بُرکه، پُلِ حصار، پُلِ خُمری، تاله و برفک، جَلگه، خِنجان، خوست و فِرِنگ، دوشی، دهانه غوری، دِهصلاح، فِرِنگ و غارو، گذرگاه نور، نَهرین بلخ مزار شریف ۱٬۱۲۳٬۹۴۸ ۱۶٬۸۴۰ فارسی دری، پشتو ۱۵ ولسوالی: بلخ، چارپولَک، چارکُنت، چَمتال، خَلَم، دولتآباد، دِهدادی، زاری، شورتپه، شولگره، کَشنده، کُلدار، مارمَل، مزار شریف، گذرگاهِ نور پروان چاریکار ۴۹۱٬۸۷۰ ۵٬۹۷۴ فارسی دری، پشتو ۱۰ ولسوالی: بَگرام، جبلسراج، چاریکار، سالَنگ، سرخِ پارسا، سیدخلیل، شیخعلی، شینواری، غوربند، کوهِ صافی پکتیا گردیز ۴۱۵٬۰۰۰ ۶٬۴۳۲ پشتو ۱۳ ولسوالی: احمدآباد، جاجی، جانیخیل، چاوک، چَمکَنی، دَند پَتان، زَدران (پشتو: ځدران)، زُرمت، سیدکَرَم، شَواک، علیخیل، گردیز، لجه احمدخیل در گذشته پکتیا وسعت بیشتری داشت، اما این ولایت نخست به دو ولایت پکتیا و پکتیکا تقسیم شد و سپس با تأسیس ولایت خوست در نواحی شرقی پکتیا از وسعت آن کاسته شد.

فَروانی (کاربرد قدیمی) پَروانی (کاربرد امروزی) پکتیا ریشه: Pakthas/پَکتهه در ریگودا؟ پنجهیری (کاربرد قدیمی) پنجشیری (کاربرد امروزی) تخار ریشه: برگرفته از نام یونانی Tokharoi/تُخارُی (آنطور که توسط تاریخدانان و گیتاشناسان یونان باستان یاد شده): نام قوم تخار، که در روزگار باستان از اِستِپهای اوراسیا به سرزمینهای شمالی آمودریا ریخته و در جایی که بعدها تخارستان نام گرفت، جای گرفتند. میداند، مقایسه شود با واژۀ سانسکریتی suvāstu- بهمعنای “جای خوب” (که امروزه تبدیل به نام سوات-نام دره و شهرستانی در ایالت مرزی شمال غربی پاکستان-شده است.) -به زبان چینی قدیم: K’wat-sit-to، آنطور که هوانتسنگ، زائر مشهور چینی سدۀ هفتم میلادی یاد کرده؛ -خواشت: آنطور که در منابع اسلامی همچون مُعجَم اَلبُلدان، نوشتۀ یاقوت حموی، گیتاشناس سدۀ ۱۲ و ۱۳ م.

در سدۀ نخست هجری، بادغیس همراه با هرات و پوشنگ بدست اعراب افتاد. گیتاشناسان سدههای سوم و چهارم هجری (نهم و دهم میلادی) بادغیس را سرزمینی روستانشین با مردمی کشاور، و فاقد شهرهای بزرگ توصیف کردهاند. آنها کسانی هستند که هدایت را با گمراهی معاوضه کردهاند و این تجارت برای آنها سودی نداده و هدایت نیافتهاند. معروفترین و پر ترددترین پناهگاههای توچال از شرق به غرب را میتوان اینگونه بر شمرد: کلک چال، شروین، شیرپلا، توچال، اسپید کمر و پلنگ چال که همگی آنها مشرف به تهران هستند. در این ماجرا، خضر به دلیل فهمیدن محرومیت اسکندر از آب حیات، خود را از چشم او ناپدید میکند.

در اينصورت بايد معلوم گردد كه حاكميت بر جزائر چگونه معين ميشود . آرژانتين معتقد بود كه بر تمامي رودخانه ، به استثناي حاشيه اي به عرض سه ميل دريايي كه وصل به ساحل اوروگوئه ، كشور مزبور يكي از استانهاي آرژانتين بوده و بنابر اين دولت آرژانتين تنها كشور ساحلي ريودولاپلاتا محسوب ميشده و بدين اعتبار به نحو مستمر حق حاكميت خود را بر تمامي رودخانه اعمال كرده است . سپس با به کارگيري اطلاعات ژئومتري بستر و اراضي حاشيه رودخانه در مدل هيدروليکي HECRAS رفتار هيدروليکي رودخانه، شبيه سازي شده و پس از انتقال مجدد به محيط GIS، پهنه سيل گير رودخانه ترسيم شده است.

اترک خارجی یا رودخانه سومبار ترکمنستان رود شوری است که از ارتفاعات کوپت داغ در ترکمنستان سرچشمه گرفته و از سه شاخه ترکان و چندر و سمبار تشکیل شده است و در نزدیکی چات به اترک میپیوندد. اترک مشترک: رودخانه اترک مشترک از ایستگاه هیدرومتری چات در مرز ایران و ترکمنستان شروع شده و به دریای خزر ختم میشود؛ آب این رودخانه بعد از عبور از بخش اینچه برون و تنگلی، در حوالی پاسگاه پل توسط سیستم تقسیم آب در دزبل، سهم آب دو کشور مجزا میشود که سهم آب ایران توسط کانال به دریاچه آلاگل و سپس به دریا میریزد.

گنبدکاووس – ایرنا – فرمانده هنگ مرزی و مرزبان درجه یک جمهوری اسلامی در منطقه اترک اعلام کرد که کناره های تخریب شده رودخانه مرزی اترک در جریان سیل اوایل امسال با همکاری مشترک امور آب دو کشور ایران و ترکمنستان ترمیم می شود. هنگ مرزی اترک گلستان، مسوولیت حراست از مرزهای خشکی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکمنستان را در محدوده این استان به طول تقریبی ۳۵۰ کیلومتر برعهده دارد و مقر آن در شهرستان ۳۵۰ هزار نفری گنبدکاووس در شرق گلستان است. از نظر طبیعی، سرزمین نهاوند در طول درهای در میان دو کوهستان شمالی و جنوبی قرار گرفته، به صورتی که عرض این دره از 4 الی 12 کیلومتر متغیر است (24). رودخانه معروف گاماسیاب تقریباً از وسط این دره می گذرد و از شمال به جنوب، ارتفاعات آن بلندتر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید