ویلاجار – سفر در محور گردشگری غرب اصفهان – 1250

سیف، ع.، پور خسروانی، م.، 1389. تحلیل قلمروهای ژئومورفیک حوزه هامون با استفاده از تکنیک GIS. محمدپور، م.، زینال زاده، ک.، رضاوردی نژاد، و.، حصاری، ب.، 1399. بررسی نوسانات آب زیرزمینی تحت­تأثیر تغییر اقلیم و بهبود روش آبیاری (مطالعه موردی: دشت اهر). شناسایی مصرف کنندگان مجاز و غیرمجاز آب در حوضه آبریز زاینده رود از یک سو و جایگزینی آب مصرفی صنایع از حوضه زاینده رود با پساب شهری، ضرورت اولویت دهی به تامین مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان اصفهان از سوی دیگر را می توان در میان راهکارهای میان مدت قرار داد. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تاسیسات آبی تبیین می کند.

ایران و کشورهای همسایه آن حوضه­های آبریز فرامرزی مشترک بسیاری دارند، مانند: حوضه آبریز رودخانه فرامرزی ارس (بین ایران، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان)، اترک (بین ایران و ترکمنستان)، اروند (شطالعرب، بین ایران و عراق)، هیرمند و هریرود (بین ایران و افغانستان) و سایر رودخانه­های مرزی مشترک. قرار گرفتن سر چشمه های هیرمند و 95 درصد از مسیر رودخانه در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید افغانان به آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده است که همواره موجب انعطاف ایران در برابر افغانستان در این مورد شده است .

پس از بررسی بازی Death Stranding باید بگویم که متأسفانه نقطه ضعف این بازی داستانش است. 30 کیلومتری باید به سمت شمال شرق بروید، یعنی اگر از تهرانپارس مسیر را شروع کنید، حدود 40 دقیقه در راه خواهید بود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی یاسوج بیان کرد: غواصان آتش نشانی پی از حدود ۵ دقیقه پس از رسیدن در محل جسد را از آب بیرون کشیدند و تحویل عوامل اورژانس دادند اما بعلت زیاد مانده در آب علائم حیاتی نداشت و جان خود را از دست داده بود. رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است.

این پژوهش در پی یافتن علل نوسان آب هیرمند و کاهش جریان آن بسوی سیستان و تاثیر آن بر روابط سیاسی بین دو کشور می باشد . همچنین بهمنظور کاهش تنش­ها و منازعات و اجتناب از چالش­های جدید، معاهدات مرزی بر مبنای قوانین بین­المللی، سوابق تاریخی حقوق آب و لزوم حفظ روابط دوستانه بین کشورها برای دستیابی به راهکارهای منحصر بهفرد و مناسبتر، تهیه و تدوین می­گردد. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تاسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.

جای دادن آب در حوزه مسایل امنیت ملی، زمانی به واقعیت نزدیک می شود که یک کشور برای تامین منابع آب مورد نیاز خود به رود یا رودهایی که از خارج از فضای سرزمینی آن سرچشمه می گیرند شدیدا وابسته باشد. در این عملیات تعدادی از اشیای کوچک مانند قطعات شکسته چینی، بطری، استکان، نعلبکی، قوری و اشیای مربوط به آشپزخانه توسط غواصان از زیر آب خارج شد. تمدن­های بشری در کنار منابع آب مانند رودخانه­ها شکل گرفته و توسعه یافته­اند. امروزه با توجه به نابودی امپراطوری­ها و نظام­های سلطنتی قدیمی و تشکیل کشورهای کوچک و بزرگ، مرزهای جدید تثبیت شده و منابع آب شیرین رودخانه­های فرامرزی اهمیت بیشتری یافته­اند و چالش­ها و تنش­هایی بین کشورها برای دسترسی به منابع آب شیرین رخ داده است، حتی در مواردی در قرن بیستم، منازعات مرزی هم رخ داده است.

نتایج این تحقیق نشان داد رسوباتی چون کوارتز، آلومینیوم، کلسیم و دیگر رسوبات تبخیری، بیش ترین درصد تشکیل دهنده ی کلوتک ها را دارا می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده، رسوبات دلتای قدیمی رودخانه ی هیرمند به دلیل خصوصیات خاک شناسی و عوامل اقلیمی، بهترین شرایط را برای فرسایش و تشکیل کلوتک ها در این منطقه فراهم کرده است. همچنین با توجه به عناصر به دست آمده از آزمایش های انجام گرفته و بررسی نقشه های زمین شناسی در ایران و افغانستان می توان گفت این رسوبات هم دارای منشأ داخلی و هم دارای منشأ خارجی هستند.

این عوارض در ایران دارای گسترش و تنوع زیادی بوده که حاصل فرسایش رسوبات رودخانه ای و دریاچه ای دوران چهارم زمین شناسی می باشند. این مقالهبهتحلیلو مطالعه رودخانه های مشترک مرزی شرق ایران در ابعاد مخنلف می پردازدو بر این باور است که این آب های مرزی بر امنیت ملی ایران اثرگذار می باشد. در این میان، تاریخ دو سده مناقشه ایران و افغانستان بر سر رودخانه مرزیو مشترک هیرمند، نه تنها در روابط دو کشور به عنوان یک عامل عمده، تاثیرات منفی زیادی داشته، بلکه به گونه ای اثرگذار، بحرآن هایی مانند فقر، بیکاری، قاچاق مواد مخدر و از همه مهم تر موضوع ناامنی، در این منطقه ازکشور را با خطر جدی و اساسی مواجه ساخته است.

این وابستگی در زندگی مردمان شرق ایران به آب رودخانه های مرزی مشترک و نیز قرارگرفتن سرچشمه این رودخانه ها در آن سوی مرزهای سیاسی، موجب نقش آفرینی آب های مرزی در روابط سیاسی بین دو کشور ایران و افغانستان شده است. نوسان جریان آب هیرمند و کاهش آب جاری به سمت سیستان ( ایران ) در صد سال گذشته همواره مشکلاتی را در روابط سیاسی ایران و افغانستان درسطوح محلی و ملی بوجود آورده است. رودخانه هیرمند از افغانستان سر چشمه می گیرد و زندگی مردم منطقه سیستان وابسته به آن است.

اما دلیل اصلی که من دارم بیشتر و بیشتر به کار رسانه ای علاقه مند و وابسته می شم، یه چیز کاملا درونی و حسیه که برای خودم پیش اومده و می خوام یه کم دربارش بنویسم. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تاسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. با جهانی شدن اقتصاد و انتقال قدرت از مفاهیم نظامی به اقتصادی، دسترسی به منابع طبیعی را می توان یکی از عوامل قدرت قلمداد کرد و از آن جایی که توسعه اقتصادی و پیشرفتنیز به منابع طبیعی وابسته است، مالکیت یا دسترسی آسان به منابع طبیعی با ارزش، به عنوان یکی از شاخص هایحفظ یا بسط قدرت در نظر گرفته می شوند و در آینده دسترسی به منابع آب قابل اعتماد، یکی از مولفه های قدرت محسوب می شود.

در جریان جنگهای اول ودوم جهانی همراه سپاه روس به آن کشور مهاجرت ، یا به شهرهای بزرگ کشور کوچ نمودند . جنگلهای هیرکانی یکی از قدیمیترین جنگلهای ایراناند که از دوره سوم زمینشناسی بهجا ماندهاند و همانطور که میدانید در تیرماه ۱۳۹۸، با نام میراث طبیعی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و منشأیابی رسوبات نهشته شده ی دلتای قدیمی رودخانه ی هیرمند بوده که محدوده ی اصلی گسترش کلوتک ها بوده است. نام ماربر به خاطر اين پیچ تند به آن اطلاق شده است.

این فعل و انفعالات به مرور زمان باعث پیش روی پیچ به سمت ساحل بیرونی و هم زمان با آن به طرف پایین دست رودخانه می گردد. همچنین درمانگاه فوق تخصصی آجودانیه، امکاناتی از قبیل خدمات تخصصی ویزیت عمومی، کلینیکهای متخصصان داخلی، مشاوره تغذیه و روانشناسی، پوست، مو و زیبایی، زنان و زایمان و نازایی، مغز و اعصاب، و غیره را در اختیار ساکنان این محله قرار می دهد. بدنه انشا : کنار رودخانه که رسیدم پاهایم را در آب رودخانه گذاشتم. سازندهای فرسایش یافته و رسوب گذاری شده ی فلیش شرق ایران در منطقه، منشأ داخلی رسوبات را تأیید و وجود کوارتز، آلومینیم، کلسیت، دولومیت، مسکوویت، آلبیت و سایر کانی ها و عناصر دیگر نیز نشان از خارجی بودن منشأ این رسوبات بوده که توسط رودخانه ی هیرمند انتقال یافته و در پلایای هامون رسوب گذاری شده است.

تلاشگرانی نظیر «شرکت گوشت گاوهای علفخوار اروگوئه» و «شرکت محصولات طبیعی اروگوئه» در نظر دارند تا اروگوئه را به تولیدکننده عمدهای از گوشت، شراب و سایر فراوردههای خوراکی تبدیل کنند. پارک نهج البلاغه به دلیل وجود رودخانه ای در میان آن، فضای متفاوت، طراحی جالب و امکانات مناسب، در مدت زمان کوتاهی پس از ساخت توانست افراد زیادی را به سوی خود بکشاند و به محبوبیتی چشمگیر دست یابد. در روستای مارکده، پلی بر روی زاینده رود وجود دارد که به جاده ای منتهی میشه که به سمت بِن و بقیه نقاط چهارمحال بختیاری میرود. مرحومه آمنه در دفتر های به رنگ کاهی و شیره ای رنگ با خودکار مشکی روزمرگی هایش را دلنویس میکرد ، و در نوشته هایش از شش ماه اخیر تا کنون ، سه مورد حضور و برخورد با گربه ی دو پا ایستاده و سیاه رنگ قید شده .

دیدگاهتان را بنویسید