مقالات تصفیه آب – راهنمای خرید تصفیه آب خانگی آکواجوی

باید در سفر شمال گردی دیدن آن را حتما در نظر داشت. همچنین از آنجایی که قبل از ساخت پل خواجو، پل دیگری بهنام پل حسنبیگ یا بیگلربیگی وجود داشت که به دستور شاه عباس دوم تخریب شد، این پل به نام پل بیگلربیگی نیز شناخته میشود. سد بتونی قوسی شاه عباس بزرگ یا سد زاینده رود، در 117 کیلومتری غرب شهر اصفهان و 60 کیلومتری شهرکرد بر روی رودخانه زاینده رود در محلی به نام آبادچی که در 60 کیلومتری سرچشمه زاینده رود قرار دارد بنا شده است. پل خواجو یکی از چندین پل اصفهان بر روی زایندهرود است که بهعنوان زیباترین پل اصفهان شناخته میشود.

در تمامی بخشها، پل با کاشیکاریهایی زیبا تزیئن شده که با گذشتن آب انعکاسی زیبا ایجاد مینماید. دِمتریوس از آنجا که رفیق مهرداد بود از این تصمیم پدرش بسیار مغموم گشت، و چون نمیتوانست بواسطهء قسمی، که خورده بود، شفاهاً چیزی به مهرداد بگوید، او را صحبت کنان به کناری کشید و در آنجا با نوک نیزه اش بر زمین نوشت: «مهرداد فرار کن» پس از آن مهرداد دریافت که برای او خطری هست و شبانه فرار کرده به کاپادوکیه رفت و در آنجا مملکتی بدست آورده و مؤسس سلسله ای شد، که در نسل هشتم به دست رومیها معدوم گردید.

این امر باعث شده تا امروزه در کنار پایههای پل هیچ اثری از فرسایش و آببردگی به چشم نخورد. حتی از مهندسین فرانسوی دعوت به عمل آمد، اما آنها نیز توفیقی نیافتند، زیرا كار سنگین و مخارج آن زیاد و بیشتر سال، هوای آنجا سرد و یخبندان بود. مصالح بهکار رفته در ساخت پل نیز شامل آجر، سنگ (در بستر رودخانه، پایههای پل و حتی قسمتی از جرز دیوار و بدنهسازی) و مقدار اندکی چوب برای بستن دریچههای آبگیر سدها میباشد و از ملاتهای آهکی به ویژه ساروج که در برابر آب بسیار مقاوم هستند برای پایهها و پیها و از ملات گچ در طاقها، جرزها، بندکشیها و تزئینات اتاقهای شاهی استفاده شده است.

پل خواجو از گذشته تاکنون دارای نامهای متعددی ازجمله پل شاه، بابارکن الدین (مسیر رفتن به خانقاه و آرامگاه بابا رکنالدین و تخت فولاد)، حسنآباد، شاهی و شیراز بوده است. اهداف زیادی در ساخت این پل دخیل بودهاند بطوریکه برخی از پژوهشگران و تاریخنگاران معتقدند که این پل بهمنظور مرتبط ساختن دو محله معروف شهر اصفهان که دروازه حسنآباد و خواجو را با راه شیراز و تخت فولاد که نام گورستانی مشهور در اصفهان است، متصل میکرده، ایجاد شد. اگر شهر ری را ندیده اید، یک آخر هفته در تابستان را برای گردش در این شهر جذاب و جالب اختصاص دهید.

در مورد ابعاد و اندازههای پل خواجو، در گذشته افراد بسیاری اندازهگیریهایی انجام دادهاند و بیشتر آنها معتقد بودند که طول پل خواجو ۱۵۰ متر و پهنای آن ۱۴ متر است و دارای ۲۶ دهانه و ۲۱ جوی میباشد ولی اسناد و مدارک امروزی ثابت مینماید که طول این پل در حدود ۱۳۳ متر و پهنای آن چیزی حدود ۱۲ متر میباشد. در حفاریهایی که در سال ٨٨ برای ترمیم و بازسازی پل انجام شد، سنگ قبرهای بسیار نفیس و قدیمی به همراه تعداد زیادی تخته سنگهای حجاری شده با همان علائم عجیب کشف شدند که بیشتر آنها در طی همان عملیات از میان رفتند و تعدادی نیز به موزه سنگ تخت فولاد انتقال داده شدند و در آنجا نگهداری میشوند.

همانطور که قبلا نیز گفته شد، در گوشههای ضلع شرقی پل خواجو دو شیر سنگی به چشم میخورد که نزدیک به مجسمه شیر و در تخت سنگی که در سمت شمال پل قرار دارد، قبله نمایی به شکل آفتاب تعبیه شده است. در نهایت نیز میتوان گفت که در مجموع ۱۲ شیر سنگی در اصفهان وجود دارد که مکانهای آنها بجز پل خواجو، در درب کوشک، آبخشان، درب امام، امامزاده احمد، گلستانه، امامزاده حمزه، خواجه علی شاه، امامزاده اسماعیل، طوقچی و تخت فولاد قرار دارند.

این پل در بخش شرقی و غربی میان پل، دارایی بنایی با تزئینات نقاشی است که پادشاهان و درباریان از آن برای دیدن مسابقات شنا و قایقرانی استفاده میکردند. بطور كلی از سرچشمة زایندهرود تا گاوخونی 154 مادی و نهر از این رودخانه جدا میشود. آب رودخانه زایندهرود پس از عبور از تونل مذكور هزاران هكتار زمین را مشروب كرده، پس از پیمودن 360 كیلومتر از راههای پرپیچ و خم و سرسبز و حاصلخیز، در 140 كیلومتری جنوب شرقی اصفهان به باتلاق گاوخونی میریزد. همچنین شیرهای سنگی پل خواجو دارای معماری خاصی هستند و صیقل چشمان این شیرها به نحویست که نورهای پل و مهتاب را منعکس میکنند.

برای دیدن این شمعها، شخص باید در طبقه پایین پل و در منتهی الیه عرشه (لبه) آن بایستد و با زاویه ٣٩ درجه نسبت به افق، نگاهی به ترکیب طاقها، نشیمنگاهها و دیوارهها بیندازد تا متوجه شمعی شود که از ترکیب این فضای سهبعدی و از محل برخورد دیوارههای عقبی و جلویی پدیدار میشود. برای ساخت پایههای این پل، لایههای شن و ماسه رودخانه را در محل پل کنار زده و پی پل را بر روی لایهای از کنگلومرا بنا کردهاند. طاق روی پایهها و یا همان سقفی که گذرگاه پل روی آن قرار دارد از سیستم طاقهای آهنگ و گنبدهای عرقچین تشکیل شده است.

علاوه بر این، پل خواجو تنها نقش یک پل ارتباطی را دارا نبوده بلکه در مواقع لزوم از آن به عنوان سد یا آببند هم استفاده میشده است و به همین منظور در سال ۱۰۶۸ هجری قمری آب بندهایی نیز ایجاد شدند تا در صورت بسته شدن، باعث جمع شدن آب و تشکیل دریاچه در یک سوی پل شوند. از این رودخانه، جهت مشروب ساختن باغها و عمارتها و كشتزارهای داخلی اصفهان، پنج شاخة بزرگ، جدا شده كه در گویش اصفهان به آنها«مادی» میگویند. از نظر «تایلور» با وجود اینکه جانمندگرایی در حدی وسیع در ادیان وجودداشتهاست، اما این نظریه بر یک بنیان اشتباه بودهاست.

دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد. مادی فرشادی: این مادی بالاتر از مادی نیاصرم از رودخانه جدا شده، محلههای چهارسو و شمسآباد را مشروب میسازد و سپس از محلة خواجو میگذرد و آب آن به یك چهارماب مادی نیاصرم میباشد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید اولین تمدن بشری در کنار این رود تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید