معرفی 30 مورد از برترین جاهای دیدنی پاریس با عکس و آدرس

بعضی از مسیرها مینگذاری شدهاند به همین دلیل حتما باید از مسیر تعیین شده به شهر قولقلا بروید. در شمال باختری ایران رودخانه ارس به طول 430 کیلومتر نیز تعیین حدود دقیق گردید خط مرزی مشخص را از وسط مهم ترین شعبه رود خانه مورد توافق قرار دادند . هدف کلی این تحقیق بررسی اختلاف های مرزی بین ایران و افغانستان بر سر رودخانه هیرمند است . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . توضیح آنکه گفت چون این رومی از طلا هیچگاه سیر نمیشود، در حلق او چندان طلای ذوب شده بریزید، تا شکمش از طلا پر شود.

وقتی که مهرداد پس از هفت سال دربدری به مملکت خود برگشت و زمام امور را بدست گرفت، صلاح خود را در آن ندید که با روم طرف شود و تمام توجه خود را به تسخیر ولایاتی که در شمال و مشرق دریای سیاه واقع بود معطوف داشت در این راه یونانیهای قریم و کنار دریای آزو از دل و جان به کمک او شتافتند زیرا شهرهای اینها همواره در معرض تاخت و تاز مردمان وحشی شمال از قبیل سکاها و سارماتها بودند و یونانیهای مزبور مهرداد را یک نفر مقدونی میدانستند: او او زبان یونانی را بخوبی حرف میزد و دیگر تشکیلات و ترتیبات لشکر او بهمان طرز و اسلوب فالانژهای مقدونی بود و بالاخره دو سردار نامی او یعنی دیوفانت و نه اُپ تولم یونانی بودند.

پادشاه پُنت مأمور روم را خیلی گرم پذیرفت و هر دو صفحه را تخلیه کرده وعده داد که قریم را تخلیه کند ولی همین که سولا از آسیای صغیر رفت، مهرداد هر دو صفحهء مذکور را از نو اشغال کرد و به توسعهء ممالک خود از طرف قریم ادامه داد. با کاهش عرض رودخانه خیلی ها تصمیم به ساخت و ساز در حریم آن گرفتند و همین امر موجب شد فاضلاب شهری و پسماند کارخانجات وارد این رود شود. خوشبختانه سال گذشته مذاکرات جدی بین ایران و افغانستان از طریق دفتر دیپلماسی آب وزارت خارجه در موضوع حقآبه هامون شروع شد و افغانستان اعلام کرد که حاضریم برای احیای تالاب هامون به مذاکره بنشینیم که همین هم یک پیروزی برای تیم مذاکرهکننده ایران است.

در اینجا او دو شکست خورد و با دوهزار نفر فرار کرده به ارمنستان رفت و به تیگران پادشاه ارمنستان، که دامادش بود پناهنده شد، اما لوکولوس به پنت درآمده، با پافشاری چند شهر ساحلی آن را گرفت و این جنگها دو سال بطول انجامید بعد سردار رومی از تیگران خواست که مهرداد را تسلیم کند ولی او این تکلیف را رد کرد و لوکولوس داخل ارمنستان شده شهر تیگران ثُرت را محاصره کرد.

برای مشاهده اینجا را کلیک (لمس) نمایید. قایق های تفریحی در این رود جاذبه های مختلفی مانند برج ایفل و موزه لوور را مشاهده می کنند. رودخانه نیل با ۶٫۶۵۰ کیلومتر طول، طولانیترین رود جهان بهشمار میرود. رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: اجلاس کمیساریای آب رودخانه هیرمند که به بهانههای واهی چند دفعه منتفی و لغو شده است، هر چه سریعتر ضمن بازدید از وضعیت بند کمالخوان محقق شود. در پایان راهکارهایی جهت حل وفصل اختلاف دو کشور در خصوص مسئله آب هیرمند با محوریت معاهده هیرمند ارائه شده است .

گنجایش این سد1450 متر مکعب، گنجایش سودمند آن 1240 میلیون متر مکعب و حکم آب قابل تنظیم سالانه آن 1200 میلیون متر مکعب است. این پادشاه پنت که از نوادر روزگار بود دشمن نیرومندی برای رومیها گردید و کارهائی کرد که واقعاً حیرت آور است و اگر کوچکی پنت و بزرگی روم را در نظر گیریم شاید بی نظیر باشد. پس از آن مهرداد درخواست صلح کرد و عهدی بسته شد که بموجب آن پادشاه پُنت از نتیجهء فتوحاتش دست کشید و بعنوان غرامت سه هزار تالان پرداخت (84 ق. در ابتداء مهرداد از در صلح وارد شد و بعد چون دید که پومپه برای بستن پیمانی حاضر نیست، همان اسلوب جنگ و گریز را پیش گرفت، یعنی عقب نشینی اختیار کرد و در همان حال به رومیها آسیب بسیار میرسانید.

او با بهره مندی تراکیه و مقدونیه را از قواء دشمن جاروب کرد و در همان اوان بحریهء مهرداد کشتی های روم را از بحرالجزایر براند. رومیها برای او کمکی نفرستادند، زیرا اغتشاشات داخلی و جنگ با راهزنان دریائی سیسیل و کریت مانع بود و دزدان مزبور قوّتی بزرگ یافته خطوط ارتباطیهء بحریهء روم را قطع کرده بودند. شکست داد و شهر سی زیکوس را محاصره کرد، تصمیم مهرداد بر تسخیر این شهر برای او شوم بود لوکولوس در جائی اردوی خود را زد که خطوط ارتباطیهء لشکر مهرداد را تهدید میکرد و در همین احوال بحریهء پُنت، که در دریای سیاه بی منازع بود، بواسطهء طوفانی از کار افتاد و لشکر پُنت دوچار گرسنگی و قحطی آذوقه شد.

بر اثر این وضع لوکولوس با لشکری مأمور شد که کار مهرداد را بسازد (این شخص در تاریخ معروف است از این حیث، که سفره ای رنگین داشته و ضیافت های بزرگ و درخشان میداده. کمتر کسی به طبیعت بکر و زیبای این استان توجه می کند، اما جالب است بدانید پنجمین رود بزرگ کشور، یعنی رود اترک از این استان سرچشمه می گیرد. ساختمان سفید و بزرگ کلیسا که از دور خود را نشان میدهد، حسابی جلب توجه میکند. از طرف دیگر سرتوریوس از طرف مارکوس ماریوس مأمور شد، تشکیلات نظامی قشون مهرداد را تکمیل کند، ولی در این وقت در اسپانیا سِرتوریوس را کشتند و دولت روم هم تمام توجه خود را بطرف مهرداد معطوف داشت.

جنگ دوم – ده سال از قضایائی که ذکر شد، گذشت و این مدّت را مهرداد صرف تجدید قوای خود کرد، تا از نو به رومیها بتازد و آنها را از آسیای صغیر براند، دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد آگاه بود ولی بواسطهء نزاع داخلی بین مارکوس ماریوس و سولا قادر نبود حرکتی کند، بالاخره سرتوریوس، یکی از سرداران ماریوس در اسپانیا به مهرداد پیشنهاد کرد که او طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار ولایت بی تی نیه، پافلاگونیه، گالاثیه و کاپادوکیه از آن او باشند مهرداد تصّور کرد، که چنین موقعی را نباید از دست بدهد، بنابراین طرفدار ماریوس گردیده به سنای روم اعلان جنگ داد و نتیجهء فتوحات سابق خود را از نو بدست آورد.

در این وقت وضع سولا هم در روم خوب نبود، زیرا دشمنانش سخت به او حمله میکردند و اگر مهرداد میگذاشت سرداران او جنگ دفاعی پیش گرفته امرار وقت کنند، سولا، بواسطهء طول مدّت مجبور میگشت بجای خود کسی را معین کرده به ایطالیا برود و با این پیش آمد کارهای مهرداد بهتر میشد ولی چون پادشاه پنت دور از میدان جنگ بود و نمیتوانست قضایا را خوب بسنجد به سرداران خود امر کرد به سولا حمله کنند. پس از آن او به سمت سرداری لشکر روم به آسیا آمد و بر خلاف سلفش از کارهای دیپلوماسی آغاز کرد.

سال بعد سولا فتح دیگری در اُرخومِن در اسپارت کرد و یونان مجبور شد از نو متحد روم گردد. این امر اجراء شد و پس از آن مهرداد شقاوتی نسبت به رومیها بروز داد، که در تاریخ کمتر نظیر دارد: وقتی که در اِفِس بود، امر کرد، ایطالیائیها و رومی های آسیای صغیر را قتل عام کنند و بر اثر این حکم 80000 (و به روایتی 150000) ایطالیائی و رومی را نابود کردند. این بود که با آنها داخل مذاکره شده قیمتی برای سر مهرداد معین کرد، ولی پادشاه پُنت بموقع آگاه شده به طرف قفقازیه گریخت و از آنجا به طرف دریای آزو رفت.

در مطالعه حاضر، این آزمون برای سطوح اطمینان 95% استفاده شد. بزودی این حال سربازان او به یأسی شدید و پس از آن بشورش مبدل گردیده فرناک پسر مهرداد از موقع استفاده کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغی شد. مهرداد پنجم را در سی نوپ کشتند و پسر او را که در تاریخ معروف به مهرداد اِوپاتُر یا مهرداد ششم است، بر تخت نشانیدند (اِوپاتر بیونانی یعنی دارای پدر خوب). مهرداد ششم – این پادشاه در سنّ یازده سالگی به تخت نشست. مهرداد پنجم – پس از فرناک برادر او مهرداد به تخت نشست او را اِوِرِگت میخواندند که به یونانی بمعنی خیّر است.

پس از آن حکم یورش داد و مهرداد باز عقب نشست و بدستهء دوّمی که راه را گرفته بود برخورد، در اینجا سپاه مهرداد بین دو قشون واقع شده شکست خورد و بنه و خزانهء او بدست رومیها افتاد ولی خود پادشاه پُنت با کمی از هواخواهان و زن غیر عقدی خود از میان گیرودار جسته بطرف ارمنستان رفت بعد بزودی معلوم شد، که مهرداد در ارمنستان پناهگاهی نخواهد داشت زیرا پادشاه ارامنه تازه از جنگی با پارتیها پس از مرارتهای بسیار خلاصی یافته بود و نمیخواست با رومی ها داخل جنگی جدید شود. پومپه چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که نباید داخل ارمنستان گردیده در بیغوله های این مملکت دوچار آن همه مرارت شود، راه دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس (زاب بزرگ یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود مزبور را اشغال کرد، مهرداد هم در مقابل او اردو زد، در اینجا پومپه دسته ای فرستاد که راه عقب نشینی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد، تا دستهء دیگر راه ارمنستان را برای مهرداد سدّ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید