قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

از دیگر یافته های این تحقیق میتوان به رابطه دبی-دوره بازگشت بهصورت اشاره کرد. نتایج نشان داد که در زمینه برنامه ریزی برای پایداری اتحاد در استان سیستان و بلوچستان به جز قرارداد تعیین حقابه رودخانه هیرمند در منطقه سیستان که با کشور افغانستان در چند دوره زمانی منعقد شد؛ طرح یا برنامه ای تصویب و اجرا نشد و از بین پنج عامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی-مذهبی، نهادی-ساختاری و سیاسی امنیتی، سه عامل اقتصادی (0/478)، سیاسی-امنیتی (0/473) و فرهنگی-مذهبی (0/363) بیشترین اثر را بر پایداری اتحاد مناطق مرزی در منطقه مورد مطالعه داشته اند.

او ادامه داد: حفظ بستر آب در دستور قرار گرفته است که نیازمند ساز و کار جدیدی است و تنها در سایه مشارکت مردم امکانپذیر است، همچنین وزارت نیرو خود را متعهد به پرداخت حقابه مطابق با قوانین جاری کشور میداند. اما در سال 1905 با تغییر نظرش، دوسوم از آب هیرمند را به افغانستان و یکسوم آن را به ایران اختصاص داد؛ این در حالی است که خود مکماهون اشاره میکند که پیش از این، 62 درصد از منابع آب مرزی هیرمند در اختیار ایران و تنها 16 درصد از آن در اختیار افغانستان بوده است.

من تنها به لحظه های هم آغوشی فکر میکنم. با توجه به جدول 4، چون مقدار سطح معنیداری تمامی ابعاد کوچکتر از مقدار خطا 05/0 است، پس فرضیۀ صفر رد میشود. در حمله ي چنگيز به تركستان ،ايل اينالو به ايران پناهنده و تا حدود شامات مي رود امير تيمور پس از استيلاي به اين مناطق چون آنان را از ايل تاتار و تركستان و منصوب به خود مي دانسته براي دلجويي آنان را از بيروت و شام و اطراف قزوين به آذر بايجان منتقل مي كند بعدها در زمان شاه سليمان صفوي به علت اختلافي كه بين سران آنها بروز مي كند عده اي از طايفه اينالو و بيات را در فريدن -منطقه ي چادگان جاي مي دهد.

برای رسیدن به رودخانه زاینده رود سامان لازم است ابتدا به شهرکرد بروید. این کار با ایجاد خیابانها و پلها عملیاتی شده است. از جمله این گروهبندیهای منطقهای میتوان به سارک بعنوان بزرگترین سازمان منطقهای در جهان اشاره نمود که با شرکت کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، مالدیو و نپال، در 8 دسامبر 1985 با اهدافی از جمله: ارتقاء رفاه مردم جنوب آسیا و بهبود کیفیت زندگی آنها، تسریع رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و فرهنگی در منطقه و فراهم کردن فرصت زندگی شرافتمندانه برای آنها، ارتقاء و تحکیم خوداتکایی جمعی میان کشورهای جنوب آسیا، تفاهم و درک مشکلات اعضاء، ارتقاء همکاری و کمک متقابل در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، تحکیم همکاری با سایر کشورهای در حال توسعه و تحکیم همکاری میان اعضاء در مجامع بینالمللی، آغاز به کار کرد و در طی سالها فعالیت، همواره در تلاش است، اهداف و اصول اولیه و اساسی که در اساسنامه خود به تصویب رسانده محقق نموده و نیز منطقهگرایی کشورهای جنوب آسیا را تثبیت نماید.

این طرح که از سوی ایالات متحده آمریکا برای کشورهای در حال توسعه ایجاد و مطرح گردید، به دنبال تغییر در مناسبات جهانی مطابق با منافع ملی ادراکی آمریکا بود. در این پژوهش با استفاده از برنامه توسعه همکاری های مناطق مرزی (CBC) به بررسی عوامل و محرک های موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی پرداخته شد. در این پژوهش با توجه به وضعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی به بررسی نقش عوامل جغرافیایی موثر در قاچاق مواد مخدر از مرز های این استان به شیوه توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است.

استان خراسان رضوی، شمالی ترین استان کشور در همجواری با ایالت هرات در کشور افغانستان است که علی رغم اینکه ایالت هرات از ایالت هایی محسوب می شود که از کشت خشخاش پاک شده است و به لحاظ توسعه اجتماعی و فرهنگی از ایالت های رده بالای افغانستان محسوب می شود ولی حجم قاچاق مواد مخدری که از این ایالت به سمت استان خراسان رضوی روانه می شود، مرز این ایالت را با استان خراسان رضوی مبدل به یکی ازمرز های پرتردد و محموله های حجیم قاچاق مواد مخدر کرده است. در بخش جغرافیای طبیعی استان: وجود ناهمواری ها وچین خوردگی های منقطع در مرز بین المللی که از خاک ایران شروع شده و تا کیلومتر ها در داخل خاک افغانستان ادامه می یابد، رودخانه هریر رود و بادهای 120 روزه سیستان و در بخش انسانی: همسایگی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، تراکم سکونت گاه های مرزی در حاشیه مرز دو کشور، تعدد خطوط ارتباطی اعم از ریلی، هوای و زمینی و ویژگی های جمعیتی استان خراسان رضوی و شهر مشهد مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند.

گاهی رودها، آبرفتها را در مصب٭ خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا Δ می گویند. علاوه بر موارد گفته شده در این پژوهش با توجه به نتایج حاصل از آزمون SPT میزان تراکم آبرفت در محل سد ارزیابی و تغییرات عدد نفوذ استاندارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی مقاله آن است که تاثیرات عمده پیمان سارک بر منطقه گرایی چیست؟ الموت می رسیم ما هی درون دریاچه اردک میباشد که شهرت زیادی دارد .

بحث و نتیجهگیری: وجود سازه سدهای انحرافی در مسیر رودخانههای غیرقابل پیشبینی چون رودخانه سیستان توان عبوری جریان را میتوانند در بعضی موارد نزدیک به دو برابر افزایش دهند، در این تحقیق تأثیر افزایش 310 مترمکعبی بر توان عبوری رودخانه سیستان مشاهده گردید که یکی از دلایل تأثیر به نسبت کم(انتظار ما بیش از این بوده است) شیب ناچیز دشت سیستان و پخش شدن آب در بستر سیلابی و پس­زدگی آب در مسیر جریان رودخانه سیستان می­باشد. احمد پدرام، روانشناس درباره تأثیر جریان زایندهرود بر ایجاد نشاط در اصفهان به خبرنگار ایمنا، میگوید: از حدود ۲۰ سال پیش که رودخانه خشک شد، همیشه این بحث در رسانهها مطرح بود که جریان آب برای انسان آرامبخش و شادیآور است.

این فونت ظاهری زیبا و مرتب به نقشه بخشیده است. سد لتیان در 25 کیلومتری شمال شرق تهران و بر روی رودخانه جاجرود قرار دارد و یکی از بهترین گزینه ها برای ماهیگیری در تهران است، چون هم نسبت به سایر مکان ها برای ماهیگیری اطراف تهران به شهر نزدیک تر بوده و دارای محیط بسیار زیبا، با آب و هوای مناسب می باشد. در صافی سفالی یک مخزن مانند بشکه فلزی و یک حوضچه کوچک قرار گرفته است، که لایه لایه از بالا به پایین، ریز تر میشود. از آنجا که نتایج جنگ دوم جهانی برای بسیاری از کشورهای جهان مخاطرهآمیز بود؛ کشورهای فاتح تلاش نمودند تا زمینه همبستگی رفتاری و کارکردی کشورها را به وجود آورند؛ بر این اساس، منطقهگرایی بعنوان گزینهای که یکپارچگی ساختاری بین کشورها را افزایش داده و از سوی دیگر انگیزه آنان را برای مشارکت در حوزه منطقهای ارتقا میدهد(مشیرزاده، 1384)، مورد توجه واقع شد.

ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه بود. قلب تمام ایرانیان این روزها برای مردم خوزستان می تپد، مردمی که در شرایط طبیعی باید بیشترین سهم از منابع آبی کشور را داشته باشند، اما سوء مدیریت، خشکسالی و البته انتقال آب مورد نیاز آنها به استان های مرکزی کشور، موجب تشدید بحران آب در خوزستان، تشنه ماندن برخی مردم، دام ها و حیات وحش این استان شده است. این تفرجگاه ها می تواند خستگی را از تن هر مسافری بیرون کند. یکی از این خدمات شایسته، احداث مدرسه دارالفنون بود.

یکی از زیبایی های خلق خداوند ، آب و صدای جوش و خروش آن می باشد . آب سد طالقان زیستگاه آبزیانی همچون ماهی سفید رودخانه ای، ماهی زردپر، کپور و قزل آلای رنگین کمانی می باشد. هدف از ایجاد سد انحرافی گمبیری،استفاده از آب رودخانه Kunar رای تولید انرژی است. منطقهگرایی معادل کلمه لاتین رژیونالیسم است که از لغت Region به معنای منطقه و پسوند ism که به معنای گرایش و اعتقاد ترکیب شده است. به عبارت دیگر، همکاری متقابل چند دولت واقع در یک حوزهی جغرافیایی که دارای هدفهای مشترکی باشند مصداق منطقهگرایی است(امیدی، 1388: 22 – 21) که شایان ذکر است، دارای ماهیتی چند بعدی بوده و با مؤلفه هایی مانند جغرافیای مکانی، جغرافیای اقتصادی و جغرافیای اجتماعی تعریف میشود( 6:Ikenberry, 2008). منطقه گرایی در شرایطی شکل می گیرد که فرایندهای سیاسی، اجرایی، سازمانی و ساختاری ای برای تحول در ساختار منطقه ای به وجود آید.

«تایلور» معتقد است دین و فرهنگ را باید به روش علمی مطالعه کرد و ادعاهایی مانند معجزه یا الهامات فوقطبیعی علمی نیست، او علم انسانشناسی را بهترین روش علمی برای رسیدن به یک نظریه عام و جهانی در مورد فهم ریشه و خاستگاه دین میداند.(pals,1996:p.44) کسانی مانند «مارت»(R.R.Marett-1866-1943)، مردمشناس انگلیسی که نظریه پیش از جانمند انگارییا دینامیسم را مطرح کرد و «رابرتسون اسمیت»(Robertson smith-1846-1894) اسکاتلندی که پژوهشگر عهد عتیق و زبانهای سامی بود وکتاب مشهور او «دین سامیها» است، متأثر از تفکر تایلور بودهاند.(الیاده، 1375: 1، 110) «تایلور» برای اثبات نظریه خود درباره خاستگاه و ریشه دین، سه اصل و مبنا را مطرح کرده و بر اساس آن مبانی، تئوری خود را تبیین کردهاست.

دیدگاهتان را بنویسید