قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

همان گونه که پیشتر گفته شد، رود زایندهرود در انتهای مسیر پر فراز و نشیب خود به تالاب گاوخونی میریزد. سرانجام این رودخانه مهم و پر آب، در 120 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان به باتلاق گاوخونی میریزد. زاینده رود در مسیر پر پیچ و تاب خود از مناطق بسیاری عبور میکند. این رودخانه پرآب در مسیر خود از رودخانههای دیگری از جمله جوب آسیاب، نهرگیشی، نهر مروان، شور، پلاسبحان، دره تیزاب، دره گاو، آسیاب ، خشک رود و سمندگان هم میگذرد.

در واقع پل خواجو که به نامهای دیگری از جمله پل حسن بیک، پل گبرها و پل بابا رکن هم معروف است، از دیگر پلهای تاریخی و زیبای اصفهان است. قلعه در ابتدا کاخی سلطنتی بود که در ادامه به زندان تغییر کاربری پیدا کرد. البته به گفته مورخان این رودخانه بزرگ در ابتدا به رود کارون ملحق میشده است. خلاصه زایندهرود در همه مسیرش از ابتدا تا انتها اقوام گوناگونی را سیراب میکند. دوره اول بین 1852 و 1864 است كه جابجایهای تدریجی رودخانه كه به موجب ماده اول قراداد 1884 بایستی مسیر رودخانه را تعقیب كند موجد هیچگونه تغییری در مرز نشده است دوره دوم از 1864 تا 1911 است كه در آن تغییر شكل ناگهانی و مداوم بی آنكه مسئله مطروحه تغییر بستر رودخانه باشد پدید آمده است و این تغییر مشمول ماده 1 قرارداد 1884 نمی شود زیرا این ماده ناظر به پدیده های آرام و تدریجی ( رسوب و فرسایش ) است .

هنگام ماهیگیری در رودخانه بایستی کاملاً از خصوصیات رودخانه مانند شدت جریان و عمق آن آگاه بود و لوازم و شیوه ماهیگیری نیز بایستی با در نظر گرفتن این موارد انتخاب شوند. در طول این جشن سرتاسر پل را چراغانی میکردند و مردم و افراد مهم کشور در این جشن حضور مییافتند. ارتفاع سد زاینده رود در حدود 100 متر است و طول تاج آن به 450 متر میرسد. نتايج بدست آمده مشخص نمود كه از لحاظ فاكتورهاي فيزيك خاك، پده با درصد رس عمق پائين تر از 60 سانتي متر رابطه مثبت و با درصد شن رابطه منفي داشته است.

این پل با 130 متر طول و 22 متر عرض، محل تردد وسایل نقلیه سنگینی است. در سال 1344 هجری شمسی و در زمان حکومت صفویان آغاز شده و پنج سال به طول انجامیده است. آن ها به طمع کامروایی از لذت ها و زیبایی های سد و دریاچه پشت آن، خود را به این جا رسانده اند. بختی در پژوهشهای خود بیان میکند که بروز بیماری اماس با رژیم غذایی خاص، مصرف برنج و بهویژه برنج لنجان رابطهای ندارد. همان گونه که گفته شد، رودخانه زنده رود در مسیر خود شاخههای فرعی متعددی از جمله کوهرنگ، چشمه دیمه، چشمه خرسانک و چشمه دره دارد که همه به این رود منتهی میشوند.

زاینده رود اصفهان هم از روستاها و مناطق مختلفی از جمله مبارکه، صفاییه، چمگردان، سده لنجان، باغ بهادران، زرین شهر، قلعه قاسم، ورنامخواست، دیزیچه، باغ ملک، فلاورجان، فولادشهر،قهدرجان، درچه، زازران و مناطق دیگر عبور میکند. همچنین مارهای آبی، حشرات آبزی و لاک پشتها هم از گونههای جانوری متنوعی هستند، که در زنده رود زیاد دیده میشوند. اگر رودخانه گل آلود باشد، بیانگر این است که در آشفتگی هستید. تیرههای گندمیان، گل جالیز و همچنین پروانه آساها هم در جای جای مختلف این رود به چشم میخورند. رودخانه زاینده رود در تنوع گونههای جانوری هم منحصر به فرد است.

تنوع گونههای جانوری این رودخانه به قدری گسترده است. همچنین بیشترین مقدار شاخص تنوع شانن- وینر در ایستگاه 1 و کمترین مقدار در ایستگاه 2 مشاهده شد. در قسمت هایی که سنگهای ساحلی مقاومت کمتری دارند ، شکل سواحل به صورت هموار و ماسه ای می باشد ، مثل سواحل خوزستان. توجه به این نکته مهم است که ایران عضو کنوانسیون بینالمللی رامسر است که بر طبق آن حق ندارد قوانینی تصویب کند که بر اثر آن تالابها خشک شوند. مانداب گاوخونی در سال 1975 میلادی به عنوان یکی از تالابهای مهم بین المللی در لیست کنوانسیون تالابهای رامسر به ثبت رسیده است.

نویسنده در این کتاب در بخش ویژگیهـای فرهنگـی ایـل کلهـر، فصـل اول ادبیات شفاهی(١٧٦-٢٦٧ ) به اشعار کلهری در قالب سنن و آداب و رسوم پرداخته است . «پیامبر»، نوشتة جبران خلیل جبران، با آنکه در ظاهر، کتابی ساده و آسانیاب است؛ اما بافت کهنالگویی آن، آشکار کننده رابطة بینامتنیت این اثر با اساطیر و افسانههایی است که فرایند فردیت روانی را باز مینمایاند. دبیر شورای پژوهشی محیط زیست استان خوزستان درباره منابع آلوده کننده کشاورزی نیز توضیح داد: در بخش کشاورزی با معضل زهآبها مواجه هستیم.

شیلات تجاری آب شیرین ممکن است به عنوان مصارف کشاورزی از آب نیز در نظر گرفته شود اما به طور کلی اولویت کمتری نسبت به آبیاری به آن اختصاص داده شده است (دریای آرال و دریاچه پیرامید را ملاحظه کنید). مردی بار سنگینی از نمک بر پشت الاغش گذاشته بود و به شهر میبرد تا آنها را بفروشد. این پل معروف که در مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است، ارتباط میان خیابانهای چهار باغ عباسی و چهارباغ بالا را فراهم آورده است. این تونل جهت انتقال آب چشمه کوهرنگ و دیگر سرچشمههای رودخانه کارون به زاینده رود در سال ۱۳۳۲ در منطقه کوهرنگ، جایی که اکنون شهر توریستی چلگرد ـ مرکز شهرستان کوهرنگ قرار دارد، ایجاد شد.

این رود در منطقه کمیتک به زاینده رود متصل میشود. تونل کوهرنگ در واقع نتیجه تلاشهایی است که برای انتقال آب کوهرنگ و سرچشمه های دیگر رود کارون به اصفهان انجام شده است. این نانو ذره مواد آلاینده آلی را به آب ( H2O ) و دی اکسید کربن( Co2 ) تبدیل می کند . هر مولکول آب از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن تشکیل شده است. با بررسي مقادير عرض و عمق متوسط بازه در دو دوره زماني قبل و بعد از وقوع سيل مشخص شد که در محدوده مورد بررسي بالغ بر 138 هکتار از اراضي حاشيه رودخانه در اثر وقوع سيل تخريب شده و به بستر سنگلاخي رودخانه تبديل شده اند.

این ادعا که حتماً این چشمه منبع رودخانه تیمز باشد هنوز مورد اختلاف است و عدهای از کارشناسان معتقدند که منبع اصلی رودخانه تیمز (Seven Springs) در گلاسترشر است. براي بررسي بهتر موضوع داده هاي طولاني تر سيلاب مورد نياز است که در اين مقاله با استفاده از داده هاي ژئومورفولوژيکي و سيلابي به باز سازي سيلاب ها پرداخته شده است.براي نيل به اهداف اين مقاله با استفاده تصاوير ماهواره اييسايت هاي احتمالي رسوبات آب راکد و شواهد ژئومورفولوژيک سيلاب شناسايي گرديد. در اینگونه موارد، بهتر است توجه داشته باشیم که آن لغت یا عبارت ممکن است معنا یا معانی دیگری نیز داشته باشد که ما از آن بی خبریم.

از شاهکارهای معماری دوران حکومت صفویان پل زمان خان یا پل سامان است. این خط كه نباید با خط الراس كوهها مشتبه شود در واقع سر حد آبی به معنی اخص نیست و بنابر این نمیتواند بر روی دریاچه یا رودخانه ترسیم گردد یاد آوری این مطلب از آنروست كه خط مذكور برای تفكیك دو حوضه هیدرو گرافیك به كار میرود و با این تعبیر جزیی از مرزهای رودخانه ای به معنی موسع كلمه است . پل فردوسی در حد فاصل میان چهارباغ و پل جویی در بلوار آینه خانه واقع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید