شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوز های رودخانه کرج

ولادیمیر مینورسکی، خاورشناس روسی احتمال همخوانی تگینآباد با قندهار تاریخی (حدودالعالم، مینورسکی، ص. را بعید نمیداند. احتمال اینکه نام تگینآباد برگرفته از نام سبکتگین، نخستین فرمانروای غزنوی، که آن منطقه را در سال ۸۹۰ میلادی فتح کرده، باشد رد شده، چون اشارۀ استخری به تگینآباد پیش از ظهور سبگتگین بوده. در همه این نمونهها نوعی تفکر عقلانی برای حل مسائل زندگی مشاهده میشود. جای جای ایران دارای زیباییهای خاص خود است که بسیاری از آنها ناشناخته ماندهاند و افراد برای دیدن این زیباییها چارهای جز سفر ندارند. افغانستان دارای ۷۵ بیلون متر مکعب آب سالانه میباشد ولی حدود ۲۵ فیصد یعنی ۲۰ میلیارد آن استفاده نموده متباقی ۷۵ فیصد آن به کشورهای همجوار میریزد.

طول اروندرود از قرنه تا محل ورود آن به خلیج فارس، یعنی میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو، ۱۹۰ کیلومتر است.امکان کشتیرانی باعث شده است تا اروندرود اهمیت بسیار بالایی از لحاظ بازرگانی برای هر دو کشور داشته باشد و به شهرهای بندری بصره، خرمشهر، آبادان، فاو و خسروآباد رونق داده است. علی یوسفی روز پنجشنبه در گفتوگو با ایرنا در ارتباط با احیای رودخانه زایندهرود و واکاوی و راهکارهای بهبود هماهنگی و همکاری بینبخشی و بینمنطقهای اظهار داشت: لازم است حجم ورودی و خروجی و میزان مصارف صنعت، شرب، کشاورزی و انتقال آب به سایر استان روی یکی از بیلبوردهای شهر اصفهان نشان داده شود.

که طبق تعریف معجمالبلدان به دِژهای قدیمی که در شهرها بوده اطلاق میگردیده. جوزجان در معجمالبلدان چنین آمده: شهرهای بلخِ خراسان است و میان مرورود و بلخ واقع است. هر کی که اسم رودخانه و طبیعت رو میشنوه اول به یاد طراوت و حس خوبی که در اونجا به روحش بخشیده میشه میفته. غَزنَوی (کاربرد قدیمی) غور ریشه: در فرهنگ انجمنآرای ناصری بهنقل از فرهنگ آنَنْدراج آمده: بیشتر بلاد آن کوهستان است و از این رو آن را غور غرجستان و غرشستان گویند؛ زیرا که در لغت آنان غرجستان کوهستان است. گرچه حافظه و تصور حاصل حضور مستقیم شیء نیستند، اما هر دو محلی از مغز را برای ذخیرهسازی درک مستقیم از شیء در وهله اول اشغال نموده و به طرق مختلفی از آن ذخیره­ها استفاده می­کنند.

تا پیش از جنگ جهانی دوم کشتیرانی در رودخانههای بینالمللی برای کشورهای اروپا آزاد بود اما پس از جنگ که کشورها به بلوک غرب و شرق تقسیم شدند، حق کشتیرانی در رود فقط برای کشورهای ساحلی مجاز شناخته شد. پکتیائی پکتیکا ریشه: Pakthas/پَکتهه در ریگودا؟ فَروانی (کاربرد قدیمی) پَروانی (کاربرد امروزی) پکتیا ریشه: Pakthas/پَکتهه در ریگودا؟ برنامه ریزی تخصیص منابع آب در شرایط کمبود بویژه برنامه ریزی آب رودخانه اترک واقع در استان گلستان، با توجه به کاهش ورودی جریان از سمت خراسان شمالی از اهمیت خاصی برخوردار است. در منابع اسلامی، بویژه تا پیش از حملۀ مغول از نام قندهار بجز در معدودی منابع جغرافیایی به زبان عربی (همچون ابن خردادبه، ص.

در منابع اولیۀ اسلامی: -کابُلِستان، نام سرزمینی در حوزۀ فوقانی رود کابل، که در منابع اولیۀ اسلامی بطور مبهم بعنوان سرزمینی بین بامیان در غرب و لغمان در شرق توصیف شدهاست. در منابع اسلامی شکل معرب آن فَروان یاد شده و موقعیت آن بین غزنه و بامیان آمدهاست. به زبان یونانی باستان: Πἁκτυες/پِکتیس یا پِکتویس (به انگلیسی: Pactyan)، نام مردمانی ایرانیتبار باستانی، آنطور که در مجموعه تواریخ هرودوت، فصل هفتم، “پولیمنیا” آمده. همچنین در بین ایستگاهها، بیشترین نمونهها در ایستگاه 4 (فصل زمستان) با تعداد 1067 عدد در مترمربع و کمترین نمونه در ایستگاه 5 (فصل بهار) با تعداد 254 عدد در مترمربع مشاهدهشده است.

در منابع قدیمی نیز از این نام یاد شدهاست. پنجهیری (کاربرد قدیمی) پنجشیری (کاربرد امروزی) تخار ریشه: برگرفته از نام یونانی Tokharoi/تُخارُی (آنطور که توسط تاریخدانان و گیتاشناسان یونان باستان یاد شده): نام قوم تخار، که در روزگار باستان از اِستِپهای اوراسیا به سرزمینهای شمالی آمودریا ریخته و در جایی که بعدها تخارستان نام گرفت، جای گرفتند. ۱. برگرفته از نام گندهارا، نام سرزمین و دولتی در روزگار باستان که شامل حوزۀ جنوبی رود کابل میشده. ۳. برخی نام قندهار را برگرفته از بخش اول نام Condigramma/کُندیگراما میدانند. Aspasii نام مردمانی قبیلوی بوده که در سرزمین گندهارا در اطراف رود کُنَر میزیستند.

محدوده رنگها در این دره رنگارنگ نتیجه فعالیتهای معدنی متفاوت در لایههای مختلف خاک میباشد که توسط فرسایشی قابل مشاهده، ایجاد شده است. بدون قطع جریان با حداقل اثرات منفی زیست محیطی حجم اضافی سیلاب را درمخزن خود ذخیره می کند و به تدریج از طریق روزنه مجرای تحتانی به سمت پایاب تخلیه می کند درواقع مجرای تحتانی که دائما باز است تنها اجازه عبور دبی تا یک مقدار آستانه را داده و دبی های بزرگتر درمخزن سد ذخیره می شوند بدین ترتیب استفاده ازسد خشک علاوه کاهش خسارت سیل می تواند فوایدی چون زیباسازی شهر ایجاد تفرجگاه مطبوع نمودن هوای شهر و همچنین عدم قطع مسیر حرکت آبزیان را درنتیجه ذخیره موقت سیلاب درمخزن درپی داشته باشد ایده سد خشک دربرخی سدهای ایران باستان مورد توجه بوده و امروزه نیز درکشورهای چون ژاپن و آمریکا مورد استفاده قرارگرفته است دراین مقاله مبانی هیدرولوژی و هیدرولیکی طراحی مجرا مورد بحث قرارگرفته و بهعنوان یک کاربرد ابعاد مجرای تحتانی پل بزرگراه همت واقع برروی رودخانه پونک محاسبه شده است.

متاسفانه پیش بینیهای هواشناسی در بهمن ماه در بحث بارندگی خوب نبود اما پیش بینی میشود در اسفندماه بارندگیهای خوبی داشته باشیم. در سال ۱۹۶۴ میلادی، قلب سرزمین کابلستان تبدیل به ولایت کابل شد. در منابع چینی باستان: -Kau-fu/کاو-فو، نام چینی باستانی کابل در منابع چینی بجایمانده از سدۀ پنجم میلادی به بعد (همچون توسط هوانتسنگ، زائر چینی)، و بدیهی است که این نام هم رونویسی از نام محلی کابورا بوده؛ Jep-poʿ-lo/جِپپولو، نام چینی باستانی سرزمین گندهارا تا قبل از آمدن هفتالیان در سدۀ چهارم میلادی.

آب این دریاچه شیرین و براساس تحقیقات علمی بر بیولوژی و اکوسیستم، محیط آن سرشار از بیوژن است و این یعنی، زنجیرههای غذایی مختلفی از پلانگتونها گرفته تا انواع ماهیها و آبزیان دیگر در این دریاچه دیده میشود. ، به­جز این غده غیرممکن است. مرکب است از پنج و هیر بمعنی کوه. برنامه های پنج ساله و برنامه ریزی های استراتژیک 1400 و 1404 و… در ایستگاه هیدرومتری چمریز در سال­های (80-78 و 89- 87 و 90-93) در تمامی مقیاس­ های مورد مطالعه خصوصاً 9 و 12ماهه خشکسالی با شدت بیشتری نسبت به دیگر سال­ها رخ داده است. مطالعه گردد. روش بررسی: پس از زیست سنجی نمونه های ماهی، هضم نمونه ها با ترکیب یک به چهار اسیدنیتریک به اسیدپرکلریک انجام و غلظت عناصر با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید.

پس از اندکی گستهم که به دنبال لهّاک و فرشیدورد رفته بود، زخمی و ناتوان توسط بیژن به خیمهگاه سپاه بازگردانده میشود. پس از آن، آیا گیاه راهبان سمی است؟ در منابع اسلامی نام رُخَج (یا رُخُد، یا همان اَراخوزیا در منابع یونانی/رومی) است که برای سرزمین پیرامون قندهار امروزی استفاده میشده. ۹۰؛ مسعودی، در التنبیه، ص. در ایران70 درصد نزولات جوی بخار میشود که سه برابر آمار جهانی است. از مجموع کل بیماران اماس مصاحبهشونده، 36 درصد در فصل بهار، 24 درصد در فصل تابستان، 12 درصد در فصل پاییز و 28 درصد در فصل زمستان به دنیا آمده بودند.

میداند، مقایسه شود با واژۀ سانسکریتی suvāstu- بهمعنای “جای خوب” (که امروزه تبدیل به نام سوات-نام دره و شهرستانی در ایالت مرزی شمال غربی پاکستان-شده است.) -به زبان چینی قدیم: K’wat-sit-to، آنطور که هوانتسنگ، زائر مشهور چینی سدۀ هفتم میلادی یاد کرده؛ -خواشت: آنطور که در منابع اسلامی همچون مُعجَم اَلبُلدان، نوشتۀ یاقوت حموی، گیتاشناس سدۀ ۱۲ و ۱۳ م. به زبان چینی قدیم: Hu-ši-kien/هو-شی-کین، آنطور که هوانتسنگ، زائر مشهور چینی سدۀ هفتم میلادی یاد کرده. مقدسی، جغرافیادان سدۀ چهارم هجری (دهم میلادی)، تمام سرزمینهای شمال غزنه و زابُلِستان که شامل درۀ لوگر باشد را جزئی از کابلستان دانسته.

از دوران یورش اسکندر مقدونی (در ۳۳۰ ق.م.) به بعد: Prophthasia/پروفتازیا؛ -از سدۀ اول پیش از میلاد به بعد: Phra/فرا، جزئی از سرزمین هریوه (یونانی باستان/لاتین: Aria) بوده و در مسیر جادۀ زمینی از شام به هند واقع بوده؛ -از دوران ساسانیان تا اکنون: فراه، سنگری مهم در مرزهای شرقی شاهنشاهی ساسانیان شمرده میشده و آنطور که از نام فراخکَر-پیروز پیداست، احتمالا توسط پیروز یکم، شاهنشاه ساسانی (شاهنشاهی: ۴۵۹-۴۸۴ میلادی) دوباره آباد شده. سعیدپور صمیمی، سیما تیرانداز، علی دهکردی، گلاره عباسی، محمدرضا هدایتی، لی لی فرهادپور، ترلان پروانه و سروش صحت در آن نقش آفرینی کرده اند .

در این بخش از این درختان برایتان میگویم تا اگر گذرتان به آنها افتاد، در نقش یک راهنمای کاربلد برای همسفرانتان ظاهر شوید و خودی نشان دهید! روستای ییلاقی جواهرده در فصول سرد سال قابل سکونت نیست. اقلیم روستای زرین دشت معتدل است و در فصل بهار و تابستان میوههای خوش آب و رنگ و خوشمزه در آن به وفور یافت میشود. به زبان اوستایی: باخذی/Bāxδī، در بخشهای ۶ و ۷ فرگرد یکم از وندیداد اوستا در عبارت Bāxδīm srīrąm ərəδβō.drafšąm بهمعنای “بلخ زیبا با درفشهای برافراشته” آمدهاست؛ – به زبان پارسی باستان: باختریش/Bāxtriš، در سنگنوشتههای هخامنشی؛ – به زبان یونانی: بَکتریانه/Βακτριανή (نام سرزمین باختر)؛ نام شهر بلخ: بَکترا/Βάκτρα؛ – به زبان لاتین: بَکتریانا/Bactriana یا بطور اختصار بَکتریا/Bactria.

به سانسکریت ودایی: Sárasvatī-/سَرَسوَتی (برگرفته از سَرَس-، بهمعنای ‘دریاچه’ است)، یکی از هفت رودی (سَپتهسندو) که در ریگودا اشاره شده و همان رود ارغنداب، شاخهای از رود بزرگ هِلمَند است؛ -به اوستایی: Haraxᵛaitī-/هَرَخوَیتی، آنطور که در فرگرد یکم وندیداد از اوستا آمده؛ -به پارسی باستان: Harauvatiš/هَرَووَتیش، آنطور که در سنگنوشتههای هخامنشی آمده؛ -به یونانی باستان: Ἀραχωσία/اَراخوزیا یا Ἀραχῶται/اَراخوتای؛ -پس از یورش اسکندر مقدونی: Alexandria in Arachosia/اسکندریه اَراخوزیا یا Alexandropolis/اسکندرشهر؛ -به لاتین: Arachosia/اَرَکُسیا؛ -در منابع اسلامی: رُخَج یا رُخُد. در اصل، نام منطقۀ اصلی مَندَیْشْ بوده، كه در ناحیهای بنام سَنگه در نزدیکی کوه زارِ مَرغ واقع بوده. آریان (ح۹۲-ح۱۷۵ م.)، تاریخنگار یونانی، این رود را بنام Euaspla یاد کرده، که احتمالا نیمبرگردانی است از نام ایرانی کهن هواَسپه بهمعنای “داشتن اسبهای خوب”.

فاریاب در قدیم نام شهری در استان گوزگان (جوزجان امروزی)، در ۱۶ کیلومتری شرق آبِ قیصر در محلی بنام خیرآباد (که بقایای سکونت انسان و دژی در آن بجای مانده) بوده که امروزه نام ولایتی است در شمال افغانستان. در روانشناسی یونگ که گرایش به سوی تمامیت و کمال دارد و یکی از اساسیترین ویژگیهای ساختاری روان به شمار میرود، رهایی از سویههای کودکانه به عنوان پیششرط تشکل خود و استقلال از دیگران اهمیتی ویژه دارد (ر.ک؛ یونگ، 1389: 87). اژدهایی که رستم در این خان ناگزیر به رویارویی و نبرد با آن میشود، در اصل نمادی از این پیششرط است «و درگیر شدن با وجهة درونیشدة ارزشهای پدر و مادر و رهیدن از بندهایی کودکی است که بر بزرگ شدن و استقلال از دیگران میبندد» (یاوری، 1374: 132)؛ چراکه زال او را راهی سفر میکند و قهرمان در این سفر دشوار است که از خانواده باز شناخته میشود و به فردیت قهرمانی خود دست مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید