زیباترین جنگل های ایران که دیدنشان را نباید از دست داد – مجله اتاقک

آب­ های سطحی که به صورت رودخانه­ های دائمی یا فصلی در منطقه جریان دارد با احداث مخازن سطحی (مخازن آب در پشت سدها) ذخیره شده و بر اساس برنامه­ ی خاصی به تدریج به پایین دست انتقال می­یابد تا نیازهای مختلف را مرتفع نماید. در دوره­ ی خشکسالی که آب رودخانه­ ها کاهش می­یابد، بایستی با برنامه­ های دقیق و از قبل تعیین شده، نیاز آبی منطقه تأمین شود. شما گردشگران و مسافران عزیز میتوانید با راهنمایی هایی که در هر پاراگراف مربوط به هر رودخانه شده است از مکان دقیق آن رودخانه اطلاع پیدا کنید.

پیامبر از گنج نهفته در اعماق جان و دریای نامتناهی ذات آدمی سخن میگوید و در پس ژرفای این سخنان نمادین و رمزی، مردمان اورفالیز را به جستجویی میخواند که در نهایت منجر به یگانگی با «خود» میشود؛ خودی که به توصیف پیامبر انسانی بیمرز است: «بلندای بلوطی است آن انسان بیمرز درون؛ ایستاده استوار به قامت شگرف خود؛ به زیور و زیب و سرشار و سبز؛ پوشیده از شکوفههای بدیع و سپید سیب و قدرت اوست که ریشههاتان در خاک محکم کند.

درخت تنومند نزدیک آبشار و سبزههای اطراف آن، مناطقی مناسب برای اتراق و گذراندن پیک نیک مفرح در طبیعت هستند.آدرس و مسیر دسترسی: از تهران در مسیر جاده آبعلی پس از طی کردن ۲۰ کیلومتر و گذشتن از جاجرود، بهسمت رودهن بروید. این آبشار در میان یک منطقه کوهستانی قرار دارد و برای دسترسی به آن باید کفش و لباس مناسب بههمراه داشته باشید. بعضی از دانه ها به پشم جانوران یا لباس انسان ها می چسبند و به کمک آنها جابه جا می شوند . در انتهای منطقه دربند نیز چشمهای وجود دارد که از لحاظ معدنی، دارای خواص بسیاری است.

حوضه­ ی آبخیز سد درودزن از حوضه های کوهستانی فلات مرکزی ایران بوده که در شمال غربی استان فارس قرار دارد (شکل 1). که تقریباً با 760 میلیون مترمکعب آب در سال، آب شرب و کشاورزی و صنعتی منطقه و اطراف آن را تأمین می­کند (گزارش مهندسین مشاور بوم­آباد، 1385). اخیرا بدلیل خشکسالی با کاهش شدید آب مواجه شده است. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اذعان کرد: تا به حال ارائه مدل مدیریت جامع حوضه رودخانه حبلهرود توسط این طرح تکمیل شده و برای حوضه رودخانه گرگانرود در حال تکمیل است. توسعه یک مدل جفت شده سطح زمین-آب شناسی به منظور بهبود شبیه سازی جریان رودخانه در حوضه کرخه.

بدنه انشاء در مورد گذر رودخانه : به همین دلیل همیشه غمگین و تنها بود. نتایج کلی پژوهش نشان می­دهد که در طول دوره­ ی آماری مورد مطالعه، در مقیاس­ های زمانی 9 و 12ماهه خشکسالی متوسط صادق است. در شـکل­ های (6و7)، نقشه­ های حاصل،گسترش خشکسالی در وضعیت شدیـد نشان داده شده است که حاکی از گسترش شدید خشکسالی منطقه در آینده می­باشد. 2009) نشان داده است میزان تخلیة آب در حوضههای زهکشی با تراکم زهکشی نسبت عکس دارد. نقص مدیریت مشارکتی در مدیریت آب و تأکید بر یک تنه به پیش بردن آن نتایجی نامطلوبی را رقم زده که امروزه شاهد آن هستیم.

در دوره­ ی بازگشت 20 و 25 ساله در مقیاس زمانی 3 ماهه مقدار شاخص مذکور همانند مقدار آن در دوره ­ی بازگشت 10 ساله است، اما در مقیاس­ های زمانی 6 و 9و 12 ماهه در دوره ­ی بازگشت 20 و 25 ساله شاخص SDI تمامی ایستگاه ­ها در بین 1- و 2- یعنی وضعیت خشکسالی شدید و خیلی شدید قرار گرفته­ اند که بر طبق این داده­ ها احتمال گسترش خشکسالی در این منطقه طی چند سال آینده به شدت افزایش می­یابد.

طبق نتایج در کمتر از 50 سال آینده در مقیاس زمانی 9 ماهه به جز بخش کوچکی در غرب منطقه بقیه­ ی منطقه را خشکسالی شدید فرا خواهد گرفت. در مقیاس­ های زمانی 6 و 9 و 12 ماهه در دوره­ ی بازگشت 10 ساله نیز، تنها ایستگاه­ ها درودزن و جمال­بیگ شاخص SDI کمتر از 1- می­باشد که نشانه­ ی وقوع خشکسالی خفیف در این دو ایستگاه می­باشد این در حالی ست که در بقیه­ ی ایستگاه­ ها خشکسالی در وضعیت متوسط می باشد. بستر رودخانه ارس دارای شیب زیادی بوده که آب با سرعت درآن جریان دارد و مثل رودهای دیگرنمی توان بر روی آن قایقرانی کرد ولی اگر قایق موتور دار باشدمی توان از آن استفاده نمود.

به طور کلی نتایج بدست آمده از شاخص جریان رودخانه در سال آبی مد نظر در همه ایستگاه ها بسیار مشابه بوده و نشان­ دهنده­ ی شدت خشکسالی در سال ­های (65-64، 80-78 و 93-87) در طول دوره­ ی آماری مورد مطالعه می­باشد که هرچه به سال­ های اخیر نزدیک­تر شده است، بر شدت آن در منطقه افزوده می­شود که این افزایش شدت در مقیاس­ های زمانی 9 و 12 ماهه بیشتر به چشم می­خورد.

هم چنین تعداد سال­ هایی که در آنها خشکسالی خفیف رخ داده است در مقیاس­ های زمانی 9 و 12 ماهه نسبت به مقیاس­ های زمانی 3 و 6 ماهه بیشتر می­باشد. نتایج بدست آمده از نقشه­ های پهنه­ بندی نشان می­دهد در نواحی شمالی و شرقی منطقه خشکسالی خفیف به جز در دوره­ی زمانی 6 ماهه در بقیه­ ی دوره­ های زمانی دوره­ ی بازگشت کمتری نسبت به دیگر نواحی منطقه داشتند. ، توزیع­ های مناسب در هر مقیاس زمانی مشخص گردید.

سپس دوره­ ی بازگشت مربوط به هر کدام از وضعیت­ های خشکسالی به دست آمده براساس شاخص جریان رودخانه در هر یک از دوره­ های زمانی از روی منحنی تحلیل فراوانی هر ایستگاه استخراج شده و با استفاده از آنها در محیط Arc GIS نقشه­ های پهنه­ بندی آنها به روش کریجینگ ترسیم گردید. در سال­های اخیر شاخص خشکسالی جریان رودخانه به عنوان یک شاخص خشکسالی هیدرولوژیک توسط (نالبانتیس و تساکریس، 2008) ارائه گردید. اگر در خواب ببینید که از روی یک پل عبور می کنید و پل بر رودخانه ای خروشان قرار گرفته از فتنه و آشوبی به سلامت می رسید.

11 اقامتگاه ویلاهای زیبایی است که در دماوند وجود دارد. کمترین ارتفاع محدودة مطالعاتی مربوط به محل عبور رودخانة کشفرود با 985 متر ارتفاع است و بیشترین ارتفاع در محدودة مطالعاتی 1450 متر واقع در جنوب غرب کلانشهر مشهد در ارتفاعات بینالود است. بیشترین اقامتگاه ساحلی را در شهر اهواز خواهید یافت. این شاخص از قابلیت خوبی در بررسی وضعیت منابع آب حوضه­ های آبریز و مخازن سدها، بخصوص در مواقع خشکسالی برخوردار است، در این راستا بهره ­برداری مناسب از آب ذخیره­ شده در مخازن سدها، به عنوان یک راهکار مناسب برای مقابله با خشکسالی می­تواند مورد بحث قرار گیرد.

شنهای متوسط دیگری نیز وجود دارند که اغلب برای کاربریهای خاص مورد استفاده قرار میگیرند. که از شمال غربی استان فارس و از بلندی­ های سلسله جبال زاگرس، سرچشمه گرفته است. این پل مسیر ارتباطی بین بابلسر، محمودآباد و فریدونکنار است. به منظور بازسازی نواقص آماری در این تحقیق، از روش همبستگی بین ایستگاه­ ها استفاده شده است. معنی: حالت چطور است؟ این در حالی است که خشکسالی خیلی شدید با دوره­ ی بازگشت بالا در تمامی منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.

که این افزایش شدت در مقیاس­ های زمانی 9 و 12 ماهه بیشتر به چشم می­خورد. و طی 20 سال آینده هم بر وسعت خشکسالی و هم بر شدت خشکسالی افزوده می شود، به گونه ای که نه تنها قسمت­ های شمالی بلکه در مقیاس زمانی 6 و 12 ماهه بخشی از نواحی غربی منطقه نیز درگیر خشکسالی متوسط خواهد بود. نقشه­ های حاصل از پهنه­ بندی در دوره­ های بازگشت مذکور براساس وضعیت خشکسالی و با استفاده از نرم­افزار Arc gis ترسیم شد که شکل­ های (2،3)، نقشه­ هایی حاصل، گستره­ ی خشکسالی در وضعیت خفیف را نشان می­دهد.

دیدگاهتان را بنویسید