رود هایی که به خزر می ریزند

گاماروس ها در رده ی سخت پوستان ناجورپا قرار دارند که در زنجیره های غذایی ماهیان ارزشمند تجاری نظیر قزل آلا و خاویار ماهیان قرار دارند. کشور ما با داشتن حوضههای آبریز مشترک و رودخانههای مرزی مهمی نظیر اروندرود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس یکی از کشورهای ذینفع در مباحث مربوط به بهرهبرداری از آبهای مشترک بهشمار میرود. عبدالعزیز بیک رییس شورای ولایتی بادغیس میگوید که دهها نیروی امنیتی که در محاصره طالبان گیرمانده بودند به سمت یک کندک نیروهای ارتش رفتند و بیم آن میرود که شماری از آنان حین فرار به سمت این پایگاه، جانهای خود را از دست داده باشند.

مهدی فرخ ــکه در سالهای نیمه اول سلطنت پهلوی اول (1304ـ1320ش) وزیر مختار ایران در افغانستان بودــ جمعیت آنان را حدود 500، 57 خانوار نوشته است (همانجا). محمد ناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس در گفتگو با خبرنگار ۸صبح در غرب افغانستان تایید کرده است که فرماندهی پولیس بالامرغاب و تعمیرهای اداری این ولسوالی به دست طالبان افتاده است. محمدناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس، در گفتوگو با خبرنگار ۸صبح در غرب افغانستان تأیید کرده است که فرماندهی پولیس بالامرغاب و تعمیرهای اداری این ولسوالی به دست طالبان افتاده است. ٣. انجمن قوانین بینالمللی ILA: ازجمله مهمترین وظایف این انجمن تهیه قوانین معروف «هلسینکی» است که در سال ١٩٦٦ به اتمام رسید، همچنین تصویب کنوانسیون بینالملل استفاده غیرکشتیرانی از رودخانهها (١٩٧٧) و نیز قوانین برلین که در سال ٢٠٠٤ به تصویب رسید.

٢. مؤسسه قانون بینالمللی١: توسعه حقوق بینالملل محیطزیست آبراهههای بینالمللی در دهه ١٩٧٠ توسط این مؤسسه دنبال شد. ٨٠ کشور دارای رودخانههای مشترک با همسایگان خود هستند و بهرهبرداری در چنین حوضههایی میتواند بسیار اختلافبرانگیز باشد و این اختلافات میتواند از عوامل بالقوه تهدیدکننده صلح بینالمللی باشد. یکی از زیباترین جاذبههای این پارک، وجود پل معلق آن است که برای عاشقان ارتفاع میتواند بسیار هیجانانگیز باشد. خاک فراه برای احداث باغهای میوه بسیار مناسب می باشد. با توسعهی تهران و از بین رفتن باغهای شهر، گذراندن ساعاتی در منطقهای مانند دربند، شما را با خاطرات تهران گره میزند و فرصت این را دارید که یک نفس عمیق بکشید.

روستای گردشگری برغان دارای بافت قدیمی و باغهای سرسبز و زیبایی است که بهار و تابستان این منطقه را دلپذیر نموده است. پاکستان دارای فرهنگ منحصر به فرد و غنی است که سنتهای خود را در طول تاریخ حفظ کردهاست. براین اساس سازمان ملل امیدوار است که چنین نامگذاریهایی بتواند فرصتهای لازم را در زمینه همکاری جهانی در مدیریت آبهای فرامرزی فراهم کند و با ایجاد احترام متقابل، تفاهم و اعتماد بین کشورها باعث بهوجودآوردن صلح، امنیت، رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا شود. تبلیغات شهرداری منطقه ۵ تهران باعث شده تا گردشگران بیشتری جذب این منطقه شوند.

یکی از جاهای دیدنی تهران که خوراک جوانترهاست، «برج میلاد» است که در سال ۱۳۸۷ شمسی ساخته شد تا نیازهای مخابراتی و تلویزیونی تهران را تامین و در عینحال عنوان «بلندترین برج ایران» و «ششمین برج بلند مخابراتی جهان» را از آن خود کند. آقای نظری میگوید که یک کندک نیروهای ارتش در نزدیکی رودخانه بالامرغاب به دست نیروهای امنیتی است. عبدالعزیز بیک، رییس شورای ولایتی بادغیس، میگوید که دهها نیروی امنیتی که در محاصره طالبان گیر مانده بودند، به سمت یک کندک نیروهای ارتش رفتند و بیم آن میرود که شماری از آنان حین فرار به سمت این پایگاه، جانهای خود را از دست داده باشند.

در این زمان، جمعیت آنان بر اثر قحطی 1288، به 150 خانوار تقلیل یافته بود. بگریزند و حدود هزار خانوار از آنان بهدستور نادر به منطقه قوچان تبعید شوند. آب های فسیلی به آب هایی گفته می شود که در طی چند هزار سال گذشته در اعماق زیاد محبوس شده اند و در چرخه آب قرار ندارند. این پل در ابتدا Passy Bridge نام داشت و بعد ها به خاطر پیروزی در نبرد Bir-Hakeim در سال ۱۹۴۲ در لیبی به یادگار به نام (LE PONT BIR-HAKEIM) نامیده شد.

وزارت دفاع ملی نیز اعلام کرده است که هواپیماهای بمبافگن مواضع گروه طالبان را بمباران میکنند و نبرد به شدت ادامه دارد. این در حالی است که شماری از مسوولان محلی بادغیس گفته بودند که فرماندهی پولیس ولسوالی بالامرغاب، جایی که طی ۳ روز گذشته دستکم ۳۵۰ نیروی امنیتی محاصرهشده با طالبان درگیر بودند، ظهر روز شنبه به دست طالبان سقوط کرده است. آنگونه که باشندهگان ولسوالی آبکمری میگویند، طالبان مهمات و سلاحهای موجود در ولسوالی آبکمری را با خود بردهاند. یادتان باشد که اگر در زمان غروب آفتاب برای دیدن این شمعها بروید، نتیجه بهتری میگیرید ولی تلاشی برای فوتکردن این شمعها نکنید چون بیفایدهاست.

در آن زمان شخص محمدرضا پهلوی و هم دولت آمریکا مایل بودند که اختلافات کوچک موجب دور شدن افغانستان از ایران نشود، بنابراین آمریکا میانجیگری کرد و در نتیجه قضاوت هیات بی طرف مذکور، از این قرار بود که ۲۲ متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند در منطقه دلتا، از آنِ ایران باشد که در اثر اعتراض ایران ۴ متر مکعب به آن اضافه شد. معروفترین این طوایف عبارتاند از: خوکرود/خوکر، گالکندی، قاقچی، زینگر، زلفی، امفلیدی، جوالی، خیر، قرک و دایزبری (همانجا؛ فرخ، ص 79؛ الفینستون، همانجا).جمشیدیها در مغرب و شمال هزارهجات و اطراف رودخانه مرغاب و نواحی بالامرغاب و ماروچاق و کوشک و تنور سنگی، تایمنیها در کوه سیاه بندر غور (از نواحی جنوبی ولایت هرات) و تیموریها در اطراف هرات و همچنین خراسان و زوریها در اسفزار در جنوب غور سکونت دارند و تا حدی از دیگر قبایل چهاراویماق دور افتادهاند (همانجاها).

در 1254 در حملات قوای محمد شاه قاجار به هرات، گروه کثیری از هزارهها و تایمنیها و جمشیدیها، که به مقابله برخاسته بودند، کشته شدند (همان، ج 2، ص 683ـ 684). در 1254، در جریان مقابله آصفالدوله با لشکر خوارزم، هزارهها و جمشیدیها و فیروزکوهیها و قپچاقها نیز به نفع خوارزم شرکت داشتند (همان، ج 2، ص 685). بر اثر حملات محمدشاه، نزدیک به 000، 37 خانوار از جمشیدیها و فیروزکوهیها از رود مرو گذشتند و در بالامرغاب استقرار یافتند (همان ج 2، ص 687).پس از جنگهای هرات قریب دو هزار خانوار از جمشیدیها به سرپرستی اللهیارخان به خراسان انتقال یافتند و در ناحیه سرجام مستقر شدند.

در این میان آقا میرزا و نیکقدم، پسر و غلام دلاورخان، عاملان سوء قصد به جان نادرشاه بودند (همان، ص370ـ371). پیروان این تفکر که به لحاظ خطمشی فکری جزء مکاتب تفهمی و پدیدارشناسیاند، به دنبال پیبردن به دلایل، انگیزهها و معانی بهوجودآمدن پدیدههای اجتماعیاند و هر نمود ذهنی، ارزش و باوری را دارای معنی، هدف و قصد معینی میدانند که فهم آن جز با شناخت درون و انگیزۀ کنشگران امکانپذیر نیست. نیمی از تالابهای جهان نیز از بین رفتهاند.موضوع دیگر اینکه، کشاورزی بیشتر از هر بخش دیگری، آب مصرف میکند که مقادیر بالایی از این آب، بهدلیل زیرساختهای فرسوده و ناکارآمد به هدر میرود.

6- اروگوئه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت در جهان بوده و صنعت دامداری پیشرفته ای نیز دارد. بیش از ١٥٠ رودخانه بزرگ از خاک چند کشور عبور میکند و بیش از نیمی از مناطق مسکونی جهان از آب این رودخانهها برخوردار میشوند. دو کشور با حمایت مرزبانان ایرانی و افغانستانی وارد عرصه کار میشوند. بیش از ٢٤٥ حوضه آبریز در دنیا بین دو یا چند کشور مشترک بوده و تقریبا ٤٠ درصد جمعیت دنیا و ٥٠ درصد مساحت آن در محدوده این حوضههای آبریز مشترک قرار گرفتهاند.

آنها باید دستکم برای آزمایش دو بلوک را الگو کنند، طرحهای آزمایشی روی آن اجرا کنند تا به نتیجه برسند. یا در ماده ٢١ هرگونه تغییرات خسارتآور به ترکیب یا کیفیت آب که ناشی از فعالیتهای انسانی باشد، دولتها موظفاند از پدیدآوردن هرگونه آلودگی خودداری کنند. مقدمه: آب ماده ای است که بدون آن نمیتوان زندگی را تصور کرد. آرامگاه امامزاده زید ابراهیم، امامزاده شاه محمد حنیفه، ساختمان تاریخی حمام روستا و یخچال های طبیعی شکل گرفته در اطراف روستا از دیگر جاذبه های روستای کرکبود است. رستورانها، سفره خانهها و کافه رستورانهای بسیاری در جاده آغشت بهسمت روستا وجود دارند که در میان محبوبترین آنها میتوان به رستوران رودخانه سرسبز، باغ خانوادگی و رستوران سنتی قزل ایاق (قزل)، رستوران گل مریم، رستوران ارم، رستوران چمران، باغ خانوادگی سپیدار، باغ خانوادگی ساحلی، باغ خانوادگی کلبه کنار رود و باغ خانوادگی مهدی اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید