رودها و رودخانه های ایران – رودهای دائم و فصلی-سفر در ایران

یکی از مهمترین آلایندههایی که به عنوان مورد خطر محیط زیست اعلام کرده است، ورود آلاینده کشاورزی و شرکت توسعه نیشکر در این استان است. جاجرود رودخانهای در شمال استان تهران است، که رودخانه دائمی و مهمترین رود استان بشمار میرود. کارون زمانی عنوانهایی، چون بزرگترین و پرآبترین رودخانه ایران را یدک میکشد، تنها رود ایران هم است که در بخشی از آن کشتیرانی میکنند. در این مطلب متن و شعر در مورد صدای آب رودخانه و چشمه آب زلال را برای شما جمع آوری نمودیم که می توانید از آنها برای کپشن و استوری اینستا و یا حتی بیو واتساپ استفاده نمایید.

در متن بالا به معرفی، پیشینه، اکوسیستم، سرچشمه، مسیر،پلها، سدها و مقصد رود کارون اهواز پرداختیم. در طی سالیان متمادی که بشر اقدام به ساخت سدها کرده است همواره با توجه به اطلاعات در دسترس و نیز امکانات موجود، فرضیاتی را اتخاذ نموده و مدل هایی را برای تعریف رفتار سدها، مصالح ساخت و نیروهای اعمالی توسعه داده است که با توجه به پیشرفت های حاصله بسیاری از این فرضیات اعتبار خود را از دست داده اند. رودخانه هائی که خط مرز دو کشور را قطع می کنند متوالی و رودخانه های در امتداد مرز دو کشور را محاذی می گویند.

پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل جمهوری های مستقل ارمنستان و آذربایجان، هیچگونه قرارداد جدیدی پیرامون آب های ارس و چگونگی بهره برداری از آن منعقد نشده است .همانطور که در تمامی قرارداد های ایران و شوروی از جمله قرارداد آخر اشاره شده، حدود مرزی ایران و شوروی سابق، در رودخانه های مرزی خصوصاً ارس، خط منصف بوده و تاکید بر استفاده مساوی از آب رودخانه مرزی به صورت ۵۰ – ۵۰ بوده است؛ اما پس از فروپاشی شوروی، استفاده دو دولت ارمنستان و آذربایجان از رودخانه مرزی ارس و به عنوان دولت های مجزا بیشتر از ایران شده است.

«هیدروپلیتیک رودخانه مرزی ارس و تاثیر آن بر امنیت استان اردبیل». در طول سال ها نگرانی ها در مورد آب سخت و تاثیر آن بر بسیاری از مسائل بهداشتی از جمله بیماری های قلبی ، باروری ، بیماری آلزایمر مسائل گوارش و اخیرا اگزما مطرح شده است. جامعهشناسانی مانند «دورکیم» این ضعف نظریه عقلگرایی در تفسیر خاستگاه دین را بسیار مورد توجه قراردادهاند و معتقدند بدون توجه به جنبههای اجتماعی دین فهم مسائل و شعائر دینی غیرممکناست. اگر چه سرریز شدن آب رودخانه به طور معمول مسائل و چالشهای موقت را که در نهایت به ثبات خواهند رسید، نشان میدهند.

شاعر در این شعر (سیمرغ)، پرندة عظیم و قدرتمندی که در حوادث و مشکلات به یاری فراخوانده میشد را،به یاریمیطلبد و میگوید: به سرزمین سیاه ما بیا و ما را از حصار این شوربختیها برهان، زیرا خودت گفته بودی که هرگاه پرت را بسوزانیم از شکاد قلههای عظیمِ البرزکوه، به سوی ما خواهیآمد، اینک آن زمان فرارسیدهاست و ما همگی منتظر تو هستیم، با توجه به سال سروده شدن این شعر (1342)، که همة سرزمین مقدسمان غرق در خفقان و تیرگی حکومت مستبد زمان به سرمیبرد، شاعر، سیمرغِ ناجی را مورد خطاب قرارمیدهد و از او یاوری میخواهد، همانگونه که خودش چنین وعدهای را به آنان داده بود و چون ایران با شکوهش را این چنین محو در چنگال خون آشامان زمان میبیند، پرندة عظیم دلاور و ناجی این سرزمین را به یاری میخواند.

در کتاب حدود العالم که سال ۳۷۲ هجری قمری نوشته شده است این گونه گفته شده که: دیگر رودیست آن را سپید رود خوانند از کوه حوبرث رود از ناحیت ارمینیه روی به مغرب و میان گیلان ببرد و اندر دریای خزر افتد. غالبا، انسان ها با سنگفرش کردن مناطق و کانال سازی جریان نهرها، مقادیر و سرعت رواناب را افزایش می دهند. محدوده جریان های زیستی قزل آلای خال قرمز بر اساس پارامترهای ریخت شناسی و زیستگاهی در سرشاخه های رودخانه لار. ما نیم دایره دیگر را باید بر مرکز جهان بگردیم. مصرف آب برای تفریح معمولا خیلی کم است اما درصد در حال رشدی از کل مصرف آب جهان را تشکیل میدهد.

از ابتدا تا انتهای آبریز رودخانه ارس ۴ کشور بهره برداری می کنند و حدود ۴۰ درصد از اراضی حوضه ارس متعلق به ایران است. اراضی شهرستان سمیرم يعني در حدود چهل هزار هکتار از اين اراضي، آب مورد نیاز خود را براي بخشهاي كشاورزي از رودخانه ماربر تامین مي كند. پیرسون و کیمار، 1392: 116) و از دیگر سو، «تصویرهای «فرزانه»ای که با «جادوگر» تلفیق یافتهباشد، گوی بلورین و سایر ابزارهای روشنگر و آیندهنما هستند.» (پیرسون و کیمار، 1392: 117) جام جهاننمای کیخسرو نمود این کهنالگو را در وجود کیخسرو برجسته میکند.

منشأ این خواب­ها بهگونهای است که بهطور خودانگیزی، از ناخودآگاه ناشی میشوند و تا حدی نیز میتوانند اثرگذار باشند؛ آن­چنان­که محتوای رؤیا بدون نیاز به هیچ تعبیری بر شخص رؤیابین آشکار می­گردد (فوردهام،1374: 117). در باب کیفیت خواب­های شاهنامه نیز می­توان بیان کرد که این خواب­ها از نوع اصغاث احلام (خواب­هایِ شوریده) یا خیالهای مجرد نیستند، بل­که با هستۀ آیینی- اساطیری خود، بیش­تر از جنبۀ نمادین برخوردار هستند و در بُعد زمانی نیز به موازات عالم بیداری بوده و کاملاً در ارتباط با یک­دیگر عمل می­کنند. بر روی رودخانه پر آب و زیبای کارون، پلهای فراوانی ساخته شده است. این معدن ذخایر بالقوهی فراوانی دارد، که تاکنون آنچنان که باید و شاید مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

آب مورد نیاز شهر اهواز از این رود تامین میشود و بهجز اهواز، شهرهایی دیگر از خوزستان نیز در حاشیه این رود قرار دارند. در شهر زیبای اهواز بر روی این رودخانه ۸ پل ساخته شده تا شهر اهواز را به هم متصل کند. این رودخانه از رشته کوه توچال سرچشمه میگیرد و در طول مسیر خود از روستاهای خوشآبوهوایی عبور میکند.اطراف رودخانه کن را روستاهای سرسبز با رودهای خروشان پوشاندهاند که سرچشمه این رودها از رودخانه کن تامین میشود. کاربرد واژگان بومی گونه­ای از هنجارگریزی است که به آن هنجارگریزی گویشی گفته میشود. گفته می شود که نام های باستانی رود آماردوس، ماردوس، مردوس، آماری، مردی، ماردی و امردی بوده است.

در ابیات زیر، جیحون را میتوان به دو گونه گزارش کرد، نخست همان رود آموی، و دیگر به معنای رود. اسم زاینده رود آدم را یاد اصفهان میاندازد و وقتهایی که زاینده رود پرآب است و در اصفهان جاری، یکی از سرزندهترین وقتهای شهر را میتوان دید؛ زاینده رود یا زندهرود به معنی رود زندگیبخش، قسمت اصلی اش از کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری سرچشمه میگیرد. فاضلاب ۵ شهر که در مسیر اصلی رودخانه سفید رود قرار دارند، وارد این رودخانه میشود. رود کارون بزرگترین و طولانیترین رودخانه ایران است که بخش قابلتوجهی از آن در استان خوزستان قرار دارد.

وی تصریح کرد: رودخانه کارون صد و هفدهمین اثر طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰ بهمن ۸۹ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت با ۹۵۰ کیلومتر طول و دبی ۴۵۳ متر مکعب بر ثانیه، به عنوان طولانیترین و پرآبترین رودخانه ایران کانون شکلگیری بزرگترین تمدنها بوده که آثار به جای مانده از آن و وسعت بسیار زیاد آنها شاهد این مدعاست. سالانه ۸۲۹ هزار نفر در اثر اسهال ناشی از آلودگی میکروبیولوژیکی آب جان خود را از دست میدهند.

همچنین درنظر داشته باشید که کار جستجو را بایستی از پایین دست رودخانه شروع کنید و اندک اندک مخالف مسیر جریان پیش بروید و بررسی را ادامه دهید. در پایان لازم میدانیم تا این نکته را یادآور شویم که اینکار را صرفاً به عنوان یک عمل تفریحی و نه به دید یک شغل انجام دهید. بیشترین آبهای شیرین را می توان در رودخانه ها، چشمه ها و یا در آبهای زیرزمینی پیدا کرد. داشتن جیب مناسب و امن برای قرار دادن طلاهایی که احتمالاً پیدا میکنیم نیز حائز اهمیت است.

رودخانهها و مسیلها مکانهای مناسبی برای پیدا کردن طلای خالص (به فرم ناگت طلا) هستند. 5- مورچه ها با همکاری یکدیگر هر روز قسمتی از خاکرا کنار می زنند و با ایجاد تونل های باریک و طولانی و منظم لانه هایی درون خاک درست می کنند این لانه ها به یکدیگر راه دارند . 32) هر یک از خودروها چه سوختی مصرف می کنند ؟ آنها مزارع را در پاییز آماده می کنند و محصولات خود را پرورش می دهند. اکنون کف رودخانه زاینده رود بچه ها گل کوچیک بازی میکنند بزرگسالان گل بزرگ.دوست ماهم زیر دهانه پل خواجو بغل مغازه جگرکی و نوشابه فروشی میخواست دو دهانه اش را برای صافکاری نقاشی اجاره کند شهرداری گفت شنا بلد نیستی نمیشه .رفیق ما گفت بابا نه من صهیونیستم نه آب تو رودخونه است .و شهرداری جواب داد : خب دیگه .بودور چه وادور.

دیدگاهتان را بنویسید