جنگ هاى سه گانه امام على(عليه السلام)علل و مشروعيت آن ه

تنها راه حل مشکلات بین الفردی را جنگ میدانند با وجود اینکه جنک راه حل نیست، صلح و آشتی راه حل است. با همه ناراحتی، مادران و خواهران نوجوانی که به جبههها اعزام میشدند، اصلا مخالفت نمیکردند و همه اهل محل هم سعی میکردند آن مادر و خواهر را آرام کنند. با این حال به هر میزانی که سلامت روانی افراد دچار تزلزل شود در سطح تحصیلات آنها نیز تغییرات پدید میاید.

افرادیکه در جریان جنگ و بعد از جنگ قرار دارند دچار انواع از اضطراب میشوند و ممکن است بصورت های مختلف بروز کند. بر این پایه، کشورهای دیگر، ارزشهای یک کشور را میپذیرند، تحت تأثیر آن قرار میگیرند، از آن تبعیت میکنند و در نتیجه خواهان پیروی از آن میشوند. امروز بیشترین رنج را از ناحیه بی سوادی و یا هم پایین سواد شان میبرند . اصولى که سون تزو (Sun Tzu) در این کتاب مورد بحث قرار داده اندرزهایی است که از 2400 سال پیش تا به امروز همچنان تازگی دارد و اکنون به عنوان یک منبع کلاسیک و ماندگار در دانشگاههای بازاریابی و تبلیغات درس داده میشود.

فراموش نباید کرد که جنگ اثرات زیانباری را بالای خانواده های افرادی که در جنگ دخیل اند و بالای جوانانی که در محیط های جنگی بود و باش دارند نیز بجا می گذارند و سبب می شود تا آنها نیز به بیماری ها و ناراحتی های مختلف روانی دچار شوند و روند زنده گی عادی شان به چالش مواجه شود. اگر نیروهای ما فقط در خاک این دو جمهوری عملیات میکردند مشکل حل نمیشد بلکه تهدیدات علیه روسیه از طریق تبدیل این دو جمهوری به جبههای جدید ادامه پیدا میکرد و ممکن بود تا ابد ادامه پیدا کند. در پایان محاصره ارشمیدس بدست یکی از سربازان رومی کشته شد، اگر چه ژنرال مارسلیوس پیش از سقوط شهر دستور داده بود تا گزندی به او نرسانند.

نبرد گوگمل واپسین حرکت داریوش سوم برای حفظ امپراتوری هخامنشی بود که سرانجام با شکست ارتش ایران عمر امپراتوری با شکوه هخامنشی نیز به پایان رسید. در طی محاصره، سربازان این شهر توسط سلاح هایی که بدست ارشمیدس طراحی و ساخته شده بود از شهر دفاع می کردند. پس اشغال سیراکوز توسط روم، کل جزیره سیسیل بدست جمهوری روم افتاد، که خود دروازه ورود روم به قاره آفریقا و پیروزی نهایی بر حکومت کارتاژ بود. جوانان با حرارت از ناپلئون صحبت میکنند و هیچ فکر نمیکنند که او ممکن است روزی به روسیه هم حمله کند. به منظور مقابله با امپراتوری هون که سلسله هان را تهدید میکرد، امپراطور هان وو بیشتر از بیست سال آماده گی گرفت به شمول اینکه مکان های استراتژیک و مناطق تولید غلات از جمله دهلیز هه شی را با خودشان ملحق ساخته، راه ابریشم قدیم را باز نموده، کشورهای مسیر راه ابریشم را باهم وصل کرده، شاهزاده خانمها را به رهبران کشورهای متحد شوهر داده و همچنین طبقه بالای قوم هون را تفکیک ساخت.

هدف اصلی ایران از اعلان جنگ پیوستن به اعلامیه ملل متحد و شرکت در کنفرانسهای صلح پس از جنگ بود. حمايت از كودكان در اصول حقوق بشردوستانه: پروتكل الحاقى 1977 سازمان ملل متحد درباره حمايت از كودكان هنگام جنگ اعلام مىكند كه كودكان بايد مورد احترام خاص قرار گرفته و از آنها در برابر هر شكل از حمله ناشايست حمايت شود. اين مصونيت و حمايت شامل اموال و ساير حقوق سياسى و مدنى نيز مىگردد، مگر آنكه در پوشش مصونيت و حمايت دولت اسلامى از امكانات و اموال خود به نفع دشمن استفاده نمايند.11 بنابراين، هرگاه شرايط ذمه توسط اتباع دشمن در دارالاسلام رعايت نشود از مصونيت و حمايت دولت اسلامى برخوردار نخواهند بود.

جنگ سوم بردگان آخرین نبرد برده ها علیه جمهوری روم بود که توسط اسپارتاکوس رهبری می شد. محاصره سیراکوز توسط جمهوری روم که در نتیجه آن این شهر یونانی متعلق به مگنا گراسیا (یونان بزرگ) برای همیشه سقوط کرد. از نتایج تحقیق میتوان چنین استنباط کرد که افراد ملکی نیز متاثر از اثرات جنگ است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جنگ اثرات ناگواری بالای تمام جوانب زنده گی افراد داشته و آنان را از هر نگاه متاثر می سازد. آن کاترین لمبتون، مالک و دهقانی در ایران: مطالعه از تصرف اراضی و مدیریت درآمد حاصل از زمین، ج۱، ص۱۷، لندن ۱۹۵۳.

از آن زمان تا 700 سال بین دو ابرقدرت جهان باستان یعنی امپراتوری های روم و ایران اشکانی و ساسانی جنگ و گاهی صلح برقرار بود. نبرد متوروس یکی از مهمترین جنگ های، جنگ دوم پانیک بود. این نبرد از نظر تاکتیکی، منجر به پیروزی رامسس دوم پادشاه مصر شد. پس از آنکه در شروع جنگ سپاهش به علت حمله ناگهانی ارابه های جنگی هیتی ها آشفته شد، رامسس توانست شجاعانه ارتشش را که در حال هزیمت بودند از دوباره گرد آورد.

اوّل این که جمعیت جهانى در مقایسه با منابع غذایى، از رشد بیشترى برخوردار است. بهخواست عایشه، عبدالله بن عامر با نامهای از او به سران بصره، مخفیانه وارد شهر شد و عایشه با همراهانش تا حُفَیر یا حَفر ابیموسی پیش رفت. اقداماتي است برنامهريزي شده براي جلب نظر و افكار گروه هدف تا با مشاهده توليدات و ايدههاي جديد عرضه شده به مرور زمان از آنچه كه باور و اعتقاد داشتند دست بردارند و رفتار ناشي از آن باورها و اعتقادات را فرو گذارند و در سير و تحولي طبيعي توليدات و ايدههاي جديد را جايگزين آنها نمايند و رفتاري متأثر از اين جايگزينها بروز دهند.

۱۲- حذف و سانسور: در این تاکتیک سعی میشود فضایی مناسب برای سایر تاکتیکهای جنگ نرم به ویژه شایعه خلق شود تا زمینه نفوذ آن افزایش یابد. از آنجایکه جنگ اثرات مخرب بالای رفتار بجا میگذارد میتوان از پرخاشگری، لجبازی، خشونت، برخورد های فزیکی، بی اعتنایی، جاه طلبی،قانون شکنی و روی آوردن به اعتیاد نامبرد، با اینحال هرکدام از رفتار های ناهنجار میتواند به تنهایی روی سایر رفتار های فرد تاثیر بگذارد از جمله نقش فرد به عنوان عضو خانواده،اجتماع و نقش آن در محله ایفای وظیفه را نام گرفت. بنابراین اگر اثرات جنگ را در ساحات متفاوت مورد بررسی قرار دهیم ، خواهیم دریافت که چقدر اثرات مخرب دارد .

مردم خسته نشدند و نمیترسیدند، چون اگر با مردم صادق باشی با تو میمانند و جزو معدود جنگهایی بود که مردم علیه مسئولین زمان جنگ شورش نکردند. بنا به گفته کلنل والتر لانگ (به انگلیسی: Colonel Walter Lang)، یک مقام ارشد وقت سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا(بازنشسته)«استفاده از سلاحهای شیمیایی در میدانهای جنگی توسط عراق موضوع مهمی برای ریگان و دستیاران او نبود.زیرا تنها برای آنها مهم بود که عراق در این جنگ شکست نخورد.» همچنین او ادعا کرد که سازمان اطلاعات دفاعی «هرگز استفاده از سلاحهای شیمیایی بر ضد غیرنظامیان را نپذیرفت.اما استفاده از آن در میدان جنگ برای جلوگیری از شکست عراق را اجتناب ناپذیر میدانست.» گرچه با وجود این اظهارات دولت ریگان حتی پس از حمله شیمیایی عراق با گازهای سمی به به شهروندان عراقی کرد خود کمکهای خود به عراق را قطع نکرد.

وقایع ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی باعث پایان دوران بروز جنگهای معمول و استفاده مطلق از این شیوهی جنگ شد و نظریهپردازان نظامی را مجبور به تغییر دیدگاههایشان کرد. سوئیس بهرغم بیطرفی سنتی در سیاست جهانی، در پایان فوریه خود را با تحریمهای اتحادیه اروپا هماهنگ کرد. میتوان ان را به شکل غلاف روی یک جنگنده و یا بالگرد نصب کرد و یا برای این کار هواپیما و بالگردهای مخصوص توسعه داد . هرچند جوامع جنگ زده آلوده به فساد میشود ولی پیامد های ناگواری را به همراه دارد که نمیتوان آنرا پیش بینی کرد.

متاسفانه توجه به ماهیت جنگ و چگونگی اثر گذاری آن می تواند گفت که اکثریت رفتار های مشکل زای جامعه ناشی از جنگ است. جنگ پدیده ی زشتی است که با درجات مختلف با توجه به خصوصیات افراد و چگونگی مواجه بودن آنها به جنگ بالای افراد تأثیر می گذارد. قدرت نرم، توجه ویژه به اشغال فضای ذهنی کشور دیگر از طریق ایجاد جاذبه است. بر طبق این قاعده، باید دولتی که سودای جنگ عادلانه علیه کشوری دارد بتواند نشان بدهد که در وضعیتی فرضی، اگر چنانچه مردم کشور A از قدرت و توان مقابله با دولتشان برخوردار بودند، خود می توانستند دولتشان را تغییر دهند یا حداقل رویه ها را اصلاح کنند.

صفویان در آغاز بر عثمانیان چیره شدند؛ اما دیری نگذشت که ناگزیر عقبنشینی کردند. اما طبق منابع هیتی، در خاتمه جنگ رامسس شکست یافته و مجبور به دست شستن از تصرف کادش شد. ارابه های جنگی هیتی به سوی رودخانه فرار کردند و طبق گزارش منابع مرتبط با رامسس ارابه رانان ارابهها رها کرده و هزیمت اختیار کردند. نبرد کادش یکی از بزرگترین جنگ های عصر برنز و یقینا بزرگترین جنگ ارابه ای در تاریخ بشر است که در سال 1274 پیش از میلاد مسیح بین مواتالی دوم شاه هیتی و رامسس دوم شاه مصر باستان رخ داده است. که در آن رومی ها بر کارتاژ پیروز می شوند.

5. حقّانيت يك گروه مجهول:برخى ديگر از معتزله مانند واصل بن عطا و عمروبن عبيد معتقد به حقّانيت يك گروه متخاصم هستند، اما در مقام اثبات، از تحقيق آن اظهار عجز و ناتوانى مى كنند. گروه کوچکی از 78 بردگی و گلادیاتورهای فراری به یک ارتش عظیم متشکل از 120،000 مرد، زن و کودک تبدیل شد. گروه های اقتصادی چپ در دنیا، اصلی ترین دلیل توفق لیبرالیسم بر کمونیسم را نیازسازی از طریق تبلیغات میدانند. برای دیگر کاربردها، جنگ (ابهامزدایی) را ببینید.

«پل رودخانه کوای» به کارگردانی دیوید لین مانند آثار دیگر او داستانی کلاسیک را استادانه روایت میکند. فاصله ها را بر ارتباطات چیره میسازد و ناملایمات اجتماعی را بر فزون خواهی طبقاتی شکل میدهد. مورخان نوین بر این باورند که این جنگ نشانه برتری فناوری مصریها بود و برای آن ها روحیه بخش محسوب شد. چرا ناراحت شديد، او دختر يكى از مشركان و كفار بود. بدون تهدید یا پاداش ملموس وتوانایی کسب آنچه میخواهید از طریق جذب کردن نه از طریق اجبار و یا پاداش میباشد. در حالى که هر عاقلى آنان را سرزنش کرده و مىکند.(40) در واقع، ریشه مادى یا روانى بودن جنگ به درون انسان برمىگردد نه اینکه انسان به صورت فطرى و ذاتى جنگ طلب باشد؛ بلکه انسان موجود مختارى است که مىتواند از وقوع جنگ جلوگیرى نماید.

دیدگاهتان را بنویسید