بوهلر و برونساید (Buhler And Burnside

ارزیابی و شناخت کیفیت آب رودخانهها با استفاده از طبقه بندی شاخص کیفیت آب NSFWQI سبب ارائه نتایج دقیقتر و پیش بینیهای سریع میشود و این امکان را فراهم میکند که با بیانی ساده بتوان کیفیت آب رودخانه را در ایستگاههای مختلف ارائه و طبقه بندی کرد. به آبهایی که برای نوشیدن مورد استفاده قرار بگیرد و در صنعت و کشاورزی بتوان از آن بهره برد. بحران کم آبی و بارندگیهای ناچیز در سالهای اخیر حقابه زیست محیطی این رودخانه تحت تاثیر قرار گرفته و دلیل اصلی مرگ و میر ماهیان این رودخانه شده است.

وی می گفت در خصوص احقاق حقابه زیست محیطی این رودخانه به کرات مکاتبات لازم با دستگاههای متولی انجام گردیده و همچنین در جلسات و کارگروههای مختلف زیست محیطی متشکل در محل فرمانداری شهرستان موضوع مورد پیگیری قرار گرفته که میبایست حداقل ۲۰۰ لیتر در ثانیه جهت تامین حیات زیستی رودخانه بالیخلو آب بصورت مستمر در آن جریان داشته باشد که متاسفانه این امر تحقق نیافته است. فاضل عبدی با اشاره به اینکه زیستمندان تالابی نقش بسیار مهمی در چرخه حیات انسانها داشته و نابودی و تلف شدن آنها ضمن صدمه به محیط زیست موجب تهدید حیات انسانی نیز میشود، افزود: حقابه زیستی این رودخانه میبایست مستمراً و در طول سالجاری مخصوصاً در فصل زراعی و گرم سال رعایت شود تا موجودات و حیات وحش داخل رودخانه با مشکل زیست محیطی مواجه نشده و تلف نشوند.

اگرچه نام حقآبه محیط زیستی در طومار ذکر نشده، اما بهنوعی این موضوع رعایت شده تا آب در زایندهرود جاری باشد. خرید و فروش بستر رودخانهها مطلقاً ممنوع است ولی با توجه ماده 7 آیین نامه بستر و حریم رودخانه گاهی جهت کشت با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقهای ذیربط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و درخت (بجز زراعت سطحی) را ندارد. با رسمیشدن مذهب تشیع در اوایل سلسلۀ صفویه، در ساختار اجتماعی، تحولی بنیادین به وجود آمد. همچنین بخشی از آب موجود در کره زمین بهصورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز بهصورت جامد در یخچالهای طبیعی وجود دارد.

حوضه پاییندست نیز از تقصیر مبرا نیست، اصفهان هم در بخش صنعت و هم بخشهای کشاورزی و شرب، بارگذاری اضافه داشته است و همه اینها سبب شده تا امروز با معضلی به نام زایندهرود دستبهگریبان باشیم و اکنونکه آبی در این رودخانه نیست، گروهی مطالبه گرند ازجمله این مطالبه گران، مردماند که به آن عنصر شهری و هویتی خود بهعنوان زیرساخت آبی نیاز دارند که خواستهای کاملا بهحق است و باید آن را محترم شمرد. مرگ کامل) با استفاده از روش وایت و همکاران (Waite et al., 2013) انجام شد.

توصیفی از درخت(مبارزان دلاور وطن) در پایان زمستان(حکومت مستبد طاغوت) که پس از شوکران مرگ و اشاره به سختیهای پر آشوبِ روزگارِ شاعر، این مبارز نستوه و همیشه پابرجا (درخت)، به بیداریِ شکفته میرسد، زیبایی و شکوفایی درخت، از اسفند ماه آغاز میشود تا این که در بهار شکوفا میشود و درخت را همچون مبارزی میداند که پس از گذار سختیهای بسیار و حوادث دشوار زمان و حکومت مستبد، سرانجام در بهار آزادی به زیبایی و طراوت میرسد.

به حجم آبی که در واحد زمان از سطح مقطع رودخانه عبور می کند ، آبدهی رودخانه گفته میشود . طي پژوهش حاضر، براي بررسي اثر زمان جمع آوري بذر، بر قوه ناميه بذر و درصد جوانه زني آن، اقدام به تهيه بذر در سه شكل، بذرهايي با پوسته نارس (به رنگ سبز روشن)، نيم رس (به رنگ سبز تيره) و كاملا رسيده (به رنگ سبز متمايل به قهوه اي) در فواصل سه هفته از هم، شامل دهم شهريور، آخر شهريور و بيستم مهرماه گرديد.

5/30 با سه تکرار از محل صید دو گونه ماهی جمعآوری و پس از شستشو در ظروف حاوی فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه های ماهی به کمک دستگاه الکتروشوکر در هر ایستگاه صید و شمارش شدند. اکنون آغاز یکی از مراحل بازگشت «سفر قهرمان» با نام «دست نجات از خارج» است و «ممکن است برای بازگرداندن قهرمان از سفر ماوراییاش نیاز به کمک از خارج باشد. در شرفنامه با دو روایت از این داستان روبرو هستیم. با بر تخت نشستن کیخسرو، به ضرورت خصایص کهنالگویی «حاکم» تکامل یافته در وجودش آشکار میشود.

صبح روز بعد، ماهی کوچولو با چلپ چلوپ رودخانه را از خواب بیدار کرد و آن موقع بود که رودخانه به یاد آورد چرا تصمیم گرفته بود چنین رفتار غیردوستانه ای داشته باشد. درمجموع، از سه ایستگاه نمونهبرداری در رودخانه تجن در طی یک سال 700 نمونه ماهی خیاطه (A. سید عقیل مرتضوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی نیز در ادامه این جلسه گفت: 70 درصد از مساحت این استان در حوزه آبخیز اترک قرار دارد. آنچه در سالهای اخیر مورد بحث و توجه مقامات دو کشور قرار گرفته مسائلی همچون لایروبی، دیوارسازی و میله کوبی در نقاطی از رودخانه مرزی اترک بوده که به دلیل نداشتن قراردادهای دو جانبه، باعث خسارتهای فراوان در منطقه گلستان و خراسان شمالی و نیز تجاوزات مرزی به حریم سرزمینی ایران شده است.

شاخص انتخابی ماده غذایی (ایولو) در گاوماهی نشان داد که میزان این شاخص در همه فصول برای طعمه تریکوپترا و نیز برای طعمه شیرونومیده (بهغیراز بهار) مثبت بود. این رودخانهها بنابه شرایط ممکن است فقط در خلال بارندگی و کمی بعد از آن یا فقط در طول فصول مرطوب سال آب داشته باشند. نتیجه گیری: شرایط کیفی آب رودخانه در فصل تابستان بهتر از فصل پاییز است، که افزایش بار جمعیتی در فصل پاییز و همچنین استفاده از کودهای شیمیایی در این دوره از دلایل آن می باشد. با توجه به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، کلیه بسترها و حریم رودخانه در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و تعیین حریم برای انتفاع و حفاظت کمی و کیفی طبق آیین نامه این قانون تعیین میشود.

به همین دلیل تحلیل و تفسیر دادههای کیفی منابع آب به طور منظم این امکان را فراهم میکند که ضمن استفاده از آن در موارد مختلف، شیوههای مدیریتی صحیح و مناسب اتخاذ گردد. به عبارتی میتوان گفت که احداث سد به طور غیرمستقیم و با تغییر سبک و شیوۀ زندگی مردم مناطق متأثر موجب کاهش داراییهای انسانی میشود. از کل جامعه آماری، 9 درصد تماس با انواع مواد شیمیایی را عامل اماس میدانستند.

22 درصد بیماران منطقه پیربکران، مشکلات خانوادگی اعم از مشکلات زناشویی، طلاق و اختلاف با خانواده همسر و فرزندان را عامل بیماری اماس خود میدانستند که اصلیترین عامل اماس در منطقه محسوب میشود. 8 درصد بیماران اماس پیربکران، نخستین نشانهها را تعادلنداشتن در حرکت و قادرنبودن به کنترل خود هنگام حرکت میدانستند. استان خوزستان به لحاظ شرایط جغرافیایی و هیدرولوژیکی از بیشترین سهم آبهای شیرین در کل کشور برخوردار است به طوری که با دارا بودن پنج رودخانه بزرگ و پر آب ایران (کارون، کرخه، دز، مارون و زهره) حدود ۳۳ درصد از کل منابع آب سطحی را به خود اختصاص داده است.

دیدگاهتان را بنویسید