بهترین مکان های مناسب ماهیگیری در تهران و اطراف تهران – مجله اینترنتی شادمگ

” به بارانداز که رسیدیم، چند نفر از اهالی کره ی شمالی آمدند داخل کشتی تا به ما در پیاده شدن کمک کنند. بازگشت هزاران کره ای به خانه به عنوان پیاده نظام، چیزی نبود جز هیزمی برای آتش آرمانگرایی دیوانه وار کیم ایل سونگ. پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن از دو و نیم میلیون زندانی کره ای ـ که با خود آورده ـ به عنوان نیروی کار بهره جویی میکرده که نمی توانسته اند به کشور خود بازگردند و دولت استعمارگر ژاپن از این نیروی کار رایگان، به شدت استفاده کرده است. این موجودی که برای رسیدن به نیت خود از هیچ چیز دریغ نمی کند حتی سم دادن به جانداران زبان بسته.

فصل دوم رمان از زمانی آغاز می شود که بحرانی اقتصادی در میانه های دهه ی ۱۹۵۰ در ژاپن به وجود می آید و عرصه را بر کره ایهای مقیم این کشور تنگتر می کند. با این وجود بهتر است بدانید که پل معلق آسمان، یکی از معروفترین و طولانیترین پلهای کابلی در خاورمیانه است. حالا میخواهم درباره پل های این رود با شما صحبت کنم. نخستین نظریه این بود که وزش باد شدید باعث می شود آب مسیر خود را طی نکند و نهایتا از مسیر خود خارج شود، دسته دوم بر این معتقد بودند که آب رود نیل همانند اقیانوس حرکت می کند، اما نظریهای که بسیار قابل توجه هرودوت قرار گرفت، سومین نظریه بود که این رود حاصل ذوب شدن برف میباشد، این نظریه معمولیترین و منطقیترین عقیده بود، اما نه در مورد رود نیل، چرا که این رود در گرمترین نقاط قرار داشت و این دور از ذهن بود که حاصل ذوب شدن برفها باشد.

قدیمیترین پل ساخته شده بر روی زاینده رود «پل شهرستان» است. همان شب اول و در همان حال که کنار هم خوابیده بودیم و روی زمین سرد میلرزیدیم، بر من معلوم شد چه بر سرمان خواهد آمد ” (۴۱ـ۳۹). بودند، ولی مگر می شد در آن وضعیت سرسخت نبود؟ کیم ایل سونگ در سخنرانی اش در تاریخ ۸ سپتامبر ۱۹۵۸ ـ که ما آن را از رادیوی مدرسه شنیدیم ـ کلی از کره ی شمالی تعریف کرد: ” هموطنان ما در ژاپن بی بهره از از هر گونه حق و حقوق انسانی، زندگی میکنن و همواره با اونها تبعیض آمیز رفتار می شه و به همین خاطر در فقر به سر می برن و میخوان به مملکت مادریشون برگردن.

باد سرد شدیدی از لای دیوارهای زپرتی اتاق به داخل میوزید و سنگ ریزه ها، گونه هایمان را خراش میدادند. سیاست جذب کره ایها تا سال ۱۹۸۴ ادامه یافت و مهاجران شیفته سارانه با پای خود به باتلاقی میرفتند که کسانی چون “ایشیکاوا” پس از سی سال زندگی نکبت بار و حتی تجربه ی یک بار خودکشی ناموفق (۱۲۲) به خاطر گرسنگی مفرط، تنها به گونه ای معجزه آمیز می توانستند از آن بگریزند.

چون دست و پای کوتاهی دارد و بدنش هنگام حرکت به زمین کشیده می شود. در میان تنگه هم یک کتیبه از دوران فتحعلیشاه قاجار برجای مانده که صحنه شکار شاهزادگان را به تصویر کشیده است. سومین فصل رمان، به توصیف هراس آور نویسنده از وضعیت زندگی در یک کشور ایده ئولوژی زده، فقیر، سنتی، آدمکش و عقب افتاده اختصاص دارد؛ کشوری که مردمش هم زیر تأثیر آموزه های جهنمی حزب، اندک اندک منش انسانی خود را از دست داده اند و به رُباتهایی دست آموز و بی اختیار تبدیل شده اند که حاضر نیستند حتی لحظه ای در باره ی سرنوشت تباه خود بیندیشند و چاره ای بجویند تا دست کم دریابند آنچه آنان میگذرانند، زندگی نیست؛ مُردن تدریجی است.

در گذشتههای خیلی دور در این دشت به مقدار بسیاری هویج کشت میشده است اما در حال حاضر در آن اثری از هویج نخواهید دید. از دید دولت کره ی شمالی هم کشورِ پس از جنگ کره، به شدت نیازمند بازسازی بود و چه بهتر از سرریز شدن نیروی کار جدید؟ همزمان، کیم ایل سونگ در کره ی شمالی اعلام کرد در حال ساخت آرمانشهری سوسیالیستی است. من هم مثل مادرم نگران آینده بودم ولی برای من ـ که پسری سیزده ساله و تازه بالغ بودم ـ بدترین نشانه زمانی بروز کرد که اولین وعده ی غذایمان را در کره ی شمالی جلومان گذاشتند.

از سوی دیگر پس از تقسیم کره به دو بخش شمالی و جنوبی و استقرار دو نظام سیاسی متفاوت سوسیالیستی و سرمایه داری در سال ۱۹۴۹، رهبران کره ی شمالی در اندیشه ی جذب کره ایهای مقیم ژاپن و کره ی جنوبی اند. نوع دیگر مرزها خط وسط المیاه است . به این علت است که نمادگرایی آبها هم بر مرگ و هم بر باز زادن دلالت دارد. خیلی گرسنه بودیم. برای همین، دستمان را گرفتیم جلو بینیهایمان ولی باز هم عق میزدیم. ما با آغوش باز ازشون استقبال میکنیم. ما رفاه اونها رو تضمین میکنیم ” (۳۱ـ ۲۶).

در مسیری که پیش رو دارید، اگر در هر کدام از پیچ وخمهای جاده سر برگردانید آبشارهای کوچک و بزرگ زیادی به چشم میخورد که به آسانی از کنارشان نمیتوانید عبور کنید و بهتر است برای دقایقی آنها را به نظاره بنشینید. در قصة نخجیران مشکل شیر است که حیوانات را ظالمانه میخورد. سایرکشورهای افریقایی به زبان محلی و یا به زبان کشورهای اروپایی که قبلا تحت استعمارآنها بوده اند، صحبت می کنند. روش دیگر استقرار اپی یا آب شکن است که آن را عمود بر دیواره رودخانه میسازند. بر اساس پیمان رودخانه سند (اینداس) که در سال 1960 میان هند و پاکستان امضا شد ، هند می تواند از آب رودخانه های شرقی (روی، بیس و سوتلج) استفاده کند در حالی که آب رودخانه های غربی( اینداس، جلوم و چناب) به پاکستان می رسد.

ژاپن در همین حین، دچار رکود شد. مهاجران کره ای، ضعیفترین قشر جامعه ی ژاپن بودند و وضعیتی که تا پیش از این کم و بیش آنها را به زحمت می انداخت، حالا خیلی از خانواده ها را دچار بحران کرده بود. طول این رودخانه 15 کیلومتر بوده و حوزۀ آبریز آن کم وسعت و سخت کوهستانی و دارای پوشش گیاهی مناسبی می باشد. در چنین شرایط بی ثباتی، ایران و ترکمنستان خواهان مذاکره با افغانستان برای دست یابی به یک رژیم حقوقی مشترک و در نتیجه رهاسازی حجم مناسبی از آب رودخانه هریرود جهت رفع نیازهای آبی خود هستند.

“کیم ایل سونگ” ((Kim Il Sung رهبر کره ی شمالی هموطنان خود را در ژاپن و کره ی جنوبی به کشوری فرامیخواند که خود آن را “بهشت روی زمین” میداند؛ کشوری که گویا در آن از استثمار انسان از انسان و نابرابری اجتماعی اثری نیست و شأن و کرامت همه ی شهروندان نگاه داشته می شود و گرگ و برّه از یک چشمه آب می نوشند و رابطه ی میان دولت و ملّت، رابطه ی میان “پدر” و “فرزند” است. از خودم می پرسم چند نفر از آنهایی که در شیپور شعارهای کره ی شمالی میدمیدند، در تمام این سالها حقیقتاً به عمق فلاکتی که بر آن مردمان تحمیل کردند، پی برده اند؟

پدر اهل کره ی شمالی و مادر، ژاپنی بوده است. خانواده ی “ایشیکاوا” به اشاره ی پدر کره ای، زیر تأثیر این آوازه گریهای دروغ، مانند هزاران کره ای دیگر و به شوق زندگی در “مدینه ی فاضله” ای به نام “کره ی شمالی” با کشتی عازم این کشور می شوند. نخستین فصل از پدر و مادر “ایشاکاوا” میگوید. این رمان گونه، سه فصل دارد. شخصیت اصلی رمان “ماساجی” بخشی از رغبت به مهاجرت را در اِعمال سیاست تبعیض نژادی “ژاپن” میداند که در همه ی سطوح حیات اجتماعی این کشور نمود می یافت. کشور را برمی انگیزد تا بخشی از جمعیت دو میلیون و چهارصد هزار کُره ای مقیم این کشور در “ژاپن” به زاد بوم خود بازگرداند.

” سال آخر دبستان، پدرم تصمیم گرفت مرا به مدرسه ی راهنمایی کوچک کُره ایها بفرستد. این خواب نشان می دهد کــه شما اعتماد و احترام دوست خود را جلب کرده اید و موقعیتی کــه در آن قرار خواهید گرفت چهره واقعی شما را به او نشان خواهد داد.داشتن چنین دوستانی در زندگی بسیار گران بها و ارزشمند اســت. در ادامه اقدامات مدیریتی بمنظور کاهش آلودگی آب رودخانه از طریق تجزیه و تحلیل چندین سناریو توسط مدل عددی انجام گرفت.

در ایران اگر آب های مصرفی در تمام بخش های کشاورزی، صنعت، تجاری و خانگی را در نظر بگیریم و مقدار کل آن را بر تعداد جمعیت ایران، تقسیم کنیم سهم هر فرد به طور میانگین در هر شبانه روز بین 197 لیتر تا 200 لیتر آب میشود. ایده ئولوژی، همان “آگاهی کاذب” و بر “توهّم” استوار است و به همین دلیل، توانِ افسونگری و اغواکنندگی زیادی دارد؛ نکته ای که توضیح دقیقتری میطلبد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ارتفاع آب رودخانه شمس آباد بر اثر طغیان به دو متر می رسد . سابقه و هدف: افزايش تقاضاي آب و گسترش آلودگي منبع هاي آب در اثر افزايش فعاليت هاي کشاورزي، شهري و صنعتي موجب ايجاد مشکل هاي محيط زيستي در بسياري از منطقه هاي جهان شده است. این تغییر الگو در اثر تغییر در اختصاصات سنگشناسی و تفاوت در حساسیتپذیری واحدهای زمینشناسی به فرسایش در مسیر رودخانه و اضافه شدن رسوب از دیواره کانال رودخانه بوده است. بعد هزاران هزار یا چند میلیون برگ روی درخت است، که واحدهای حقابهدار پیکره زایندهرود بودهاند که مزرعه، خانه یا باغ بود و حقابهشان معلوم بوده است.

آب رودها را در پشت سد یا استخر های بزرگ جمع می کنند ابتدا گل و لای آن را می گیرند ، سپس مواد میکروب کش به آن اضافه می کنند . حالا میفهمیدم که مادر بزرگ و اقوام مادرم در باره ی کره ایها اشتباه فکر میکرده اند. معلوم بود که معلمها هم از نقش او به عنوان “رهبر کبیر” ملتی نوظهور، احساس غرور میکردند. در دوران حکومت امپراتوری ژاپن، هزاران هزار کره ای به اجبار به ژاپن آورده شدند تا به عنوان برده و بعدها به عنوان گوشت دم توپ به کار گرفته شوند و حالا، دولت ژاپن می ترسید این کره ایها و خانواده هایشان ـ که بعد از جنگ در حقشان تبعیض شده بود و در فقر به سر می بردند ـ به منشأ ناآرامیهای اجتماعی تبدیل شوند.

دیدگاهتان را بنویسید