این شهر مرکز شهرستان نکا میباشد

از نظر تاریخی بسیاری از کاوشگران آمریکای جنوبی طبیعت شناسانی بودند که علاقه زیادی به مشاهده این گونه ها داشتند. ارزیابی الگوی انتشار صوتی زیرآب (نظریه پرتو) در یک رودخانه با استفاده از سامانه تیکه نگاری صوتی رودالی. بسیاری از گردشگران، از این منطقه برای کمپهای شبانه استفاده میکنند تا کمی آرامش طبیعت را به وجود خود انتقال دهند. آب از پشت سد زایندهرود رها میشود و در آن زمان آبی از تونلهای کوهرنگ به این طرف منتقل نمیشد.

چون میخواستند آب را سریع رها کنند و زمان زیادی نداشتند. حالا حدس میزنید در کارون که گفتند خشک شده در آن زمان چقدر آب جریان داشت؟ علاوه بر کاهش جریان آب در پاکستان، این پروژه میتواند روابط از قبل تیره میان پاکستان و افغانستان را بدتر کند. سپس به وسیله ی برخی از ابزار مخصوص مرده سوزی روغن مقدس را بر روی آتش مخصوص این مراسم می ریزند. مراسم پنجشنبه آخر سال پس از چهارشنبه سوری و آتشبازی و قاشق زنی، با حضور همه اهالی روستای آغشت برگزار میشود.

و بعد از آن به خانه رفته و مراسم موقتا به پايان مي رسد و بعد از صرف شام به جمع كردن هدايايي كه اغلب به صورت نقدي مي باشد و ثبت آن توسط كاتبي و اعلام آن در حضور اهل مجلس توسط شخص كه با كاتب همراه است . مصحح درباره نسخه الف آورده است: «این نسخه با این که اقدم و اکمل نسخ ماست، باز چندان درست و مضبوط نیست مخصوصاً هر جا که پای شعر یا عبارت عربی در کار می آید آن نیز مانند سایر نسخ بسیار خراب و محرّف است اما فضل آن بر دیگر نسخ آن است که کاتب آن هر چه را زیر دست داشته ظاهراً به عین صورت نقل کرده (ابن اسفندیار، 1366:ز). درباره نسخه ب نیز آورده است: «نسخه ب حد وسط مابین نسخه الف و نسخه های معمولی تاریخ طبرستان است به این معنی که نه به صحّت و قدمت و تمامی الف است و نه به خرابی و جدّت و نقص نسخه های معمولی» (ابن اسفندیار، 1366:یا، مقدمه مصحح).

اما در شهر اصفهان بیشک خشکشدن رودخانه و مادیهایی که آب را به تمام رگ و پی شهر میرسانده، ضربه نهایی را وارد کرده است. از میان این روش ها، سد خشک (dry dam) بدون قطع جریان، با حداقل اثرات منفی زیست محیطی، حجم اضافی سیلاب را در مخزن خود ذخیره نموده و به تدریج از طریق روزنه (مجرای) تحتانی به سمت پایاب تخلیه می کند. متأسفانه خیلی از باغاتی که خشک شد را میتوانند راحتتر تغییر کاربری بدهند، ویلا بسازند و چاه بزنند چون رودخانه آب ندارد و همچنان زیر پای ما را بیشتر خالی کنند. چون آب در بالادست سد چمآسمان مصرف میشود و به پاییندست نمیرسد.

این توسعه بیرویه کشاورزی و تخصیصها، اندکی بعد از انقلاب از سال 61 شروع میشود. بعد جاهایی منحنی جهش پیدا میکند. بعد هزاران هزار یا چند میلیون برگ روی درخت است، که واحدهای حقابهدار پیکره زایندهرود بودهاند که مزرعه، خانه یا باغ بود و حقابهشان معلوم بوده است. یعنی وقتی آب به جایی میرسد که باید آب آشامیدنی را تأمین کند که اولویت اول است، مجبور هستند تا آنجا آب را تأمین کنند.

تونل اول کوهرنگ سال 32 شروع و مهر 33 بهرهبرداری شد. به اندازهای که کل استان و زمینهای حاصلخیز استان به آب برای کشاورزی نیاز دارند، از منابع آب استان در اولویت اول به همین استان اختصاص پیدا میکند». اگرچه تمام قهرمانان شاهنامه زور و بازوی خاصی دارند، اما رستم علاوه بر قدرت فوقالعاده، نیروی فرّ پهلوانی و حمایت خداوند را نیز با خود دارد و به همین سبب، هفت خان دشواری را پشت سر میگذارد. به قول برشت: «کسی که حقیقت را نمیداند نادان است اما کسی که حقیقت را میداند و انکار یا کتمان میکند، تبهکار است». قایق های مسافری بر روی رودخانه در فصلی که آب بالا است بین آگوست تا میانه دسامبر کار می کنند و شما می توانید پنج روز بسیار شلوغ از بین کولیکورو (Koulikoro) تا کوریومی (Korioumé) را انتظار داشته باشید.

اجازه دهید از بحث اصفهان خارج شویم. عین همین بحث که در تابستان اخیر ایجاد شد: 10 روز مجبور شدند برای محیط زیست و پاییندست آب را از سد زایندهرود رهاسازی کنند و 10 روز برای لنجان آب را باز کنند. پس چرا همیشه آب زایندهرود باز نیست؟ چرا ما در این زمینه آسیبپذیریم؟ سوال: چرا آب دریاها برای آشامیدن، کشاورزی، و شست و شو مناسب نیستند؟ در نتیجه، تقاضا برای آب نیز افزایش یافته است. فرحناز علیزاده (1389) نیز در مقاله «فراداستانی با هویت ایرانی» داستان «صورتکهای تسلیم» ایوبی را تحلیل کرده است. شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که زاینده رود در مسیر خود از چه شهر و روستاهایی عبور می کند و در نهایت به کجا می ریزد؟

نخست طرز عملی را بررسی میكنیم كه مربوط به تغییر تدریجی مسیر رودخانه است . مناقشه مربوط به تضاد منافع بهرهبرداران است البته این مناقشه حتی 20 سال هم سابقه ندارد. طی این سالها چاههای زیادی زدند، چون باغ و زمین داشتند در گذشته روی 17 متر آب برمیداشتند و الان روی 70 متر آب برمیدارند. الان مادیها خشک شدهاند؟ الان هم وزیر فعلی کشاورزی بدون درنظرگرفتن اینکه آب برای توسعه کشاورزی نداریم همین سیاست را ادامه میدهد و مجلس هم در این شرایط بحران آب طرحی را تصویب میکند برای افزایش سطح زیر کشت کشاورزی و تولید مواد غذایی برای تأمین امنیت غذایی.

نتایج به دست آمده تولید یک مدل مفهومی از رفتار هیدرولوژیکی را که نشان دهنده پیچیدگی هیدرودینامیک و هیدروشیمی تالاب های جزر و مدی است، امکان پذیر می نماید. این تعارض از کجا میآید؟ بدون شک در شرایط حاضر ابزارهای در دست دولت افغانستان قرار دارد که استفاده از آنها در این جهت دور از امکان نخواهد بود. بسیاری از تالابهای کشور در حال حاضر خشک است. مادی نیاصرم بیش از 30 مزرعه و روستا را که امروز محلات شهر هستند، آباد کرده و تا نزدیک فرودگاه فعلی را آبیاری میکرده.

رودخانه جاجرود از آن مناطقی است که هم به تهراننشینان نزدیک است و هم به دلش که پناه میبرید، هر آنچه از یک طبیعت بکر و زیبا انتظار دارید، به پایتان میریزد. این را هم بگویم که نزدیک دو میلیارد متر مکعب آب از استان اصفهان به سرشاخههای کارون میریزد بنابراین مناقشهای بین مردم نبوده، ولی رسانههای مجازی به آن دامن میزنند. این پاساژ بزرگ در مساحتی به وسعت یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع ساخته شده. در بالادست سد چمآسمان بین سد زایندهرود و سد چمآسمان حدود 120 کیلومتر، باغهای زیادی در استان اصفهان و چهارمحالوبختیاری با حفر چاه در حریم و بستر رودخانه ایجاد شده که به ارتفاع تا 600 متر آب را به بالای کوهها پمپاژ کرده و ویلا میکارند، منبع این توسعه تأمین نشده.

اما تصرفات بسیاری در کل حوضه بهویژه بالادست شده است. هر ساله شخصی به نام مت مک گرگور قهرمان این مسابقه میشد اما به تازگی پسر جوانی پیدا شده که بسیار قوی تر است و مدعی قهرمانی میباشد. به هر حال در شهرستانهای چادگان و فریدن زمین بیشتری داشتند، برای همین دوسوم برداشت آب بالای سد زایندهرود در استان اصفهان انجام شده. البته دوسوم توسعه کشاورزی در بالادست سد را در استان اصفهان داشتهایم و حدود یکسوم در استان چهارمحال و بختياري. مدیریت نادرستی بین منابع و مصارف و در نتیجه عدم تعادل ایجاد شده است، با توسعه کشاورزی و صنعت و دادن تخصیصهایی در کل حوضه و بهویژه در بالادست این تعادل به هم خورده است.

سال 85 یکی از آن نقاط عطف بود که با فاصله خیلی زیادی یکباره مصرف در بالادست بالا رفت. از ادامه راه ماشین رو میتوان به خور نیشابور رفت. نمونه­های بزرگ بی­مهرگان آبزی شناسایی شده، مربوط به 24 خانواده از 8 راسته مختلف بوده است. ما یک تقسیمنامه آب زایندهرود داریم که احتمالا مربوط به 1800 سال قبل است از دوره اردشیر بابکان، معروف به طومار شیخبهایی. غافلگیرکننده ترین بخش این مجموعه حمام مفصلی است با تمام اجزای یک حمام کامل ایرانی با ستون های سنگی حجاری شده و دیوارهای پوشیده از نقوش آهک کاری شده. گاهی سه روز طول میکشد که با خشکی کامل رودخانه آب به پاییندست برسد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی اله پور روز چهارشنبه گفت: تاکنون، آنگونه که باید، برای بهبود وضعیت رودخانه اترک، اقدامی نشده است، تخصیص حقابه زیست محیطی، حل مشکل رها شدن فاضلاب، آزادسازی حریم رودخانه از جمله مواردی است که در این کارگروه باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. 29.5 مترمکعب آب از سد رها میشده برای اینکه 12 مترمکعب برای تصفیهخانه برداشت کنند و دو مترمکعب برای یزد و بقیه به بالای کوهها پمپاژ میشود. برمیگردیم به فرونشست. علاوه بر اینکه آب در رودخانه نمیآمد تا زیر پای ما نم داشته باشد، یعنی بین آب و خاک تعادل برقرار باشد، حالا بافت متخلخل پر شده و سرعت فرونشست بیشتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید