آشنایی با رود ارس از جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی

آنچه که از مطالعهء حیات اپولونیوس و نیز از افسانه هایی که دربارهء او روایت شده، بر می آید این است که اپولونیوس بیش از آنکه فیلسوف باشد یک روحانی مجدد و حکیمی اخلاقی و دینی و عارف مسلک است. کارا دو وو در دائرة المعارف اسلام می نویسد: «بلینوس گاه دربارهء اپولونیوس تیانی (طوانه ای) و گاه در باب اپولونیوس برغه ای اطلاق شده، اما اصو اپولونیوس تیانی در نزد عرب کمتر شناخته شده است و بعکس مؤلفات مهندس بزرگ برغه کام نزد آنان معروف و دقیقاً مورد مطالعهء دانشمندان مشرق بوده است». این اپولونیوس نخستین کس است که خواص قطع مخروطات(160) را دریافته است و رساله ای در هشت مقاله از او برجای است (که مقالهء هشتم ناقص است).

اما ابلونیوس مهندس و مؤلف مخروطات بلاشک نمیتواند او باشد. اپولونیوس برغه ای(157): او مهندس و منجمی یونانی از مردم برغه(158) در پامفیلیه(159) و ساکن اسکندریه بود و ظهور وی در حدود سال 205 ق. در کتابخانهء اسکوریال(149) بشمارهء 916، کتابی است بنام بولیناس(150) در باب تأثیرات نجومی، که توسط حنین بن اسحاق ترجمه شده است، و شاید این ترجمه همان باشد که در کتابخانهء پاریس، در زمرهء کتب عربی به شمارهء 1016 بنام بلیانوس(151) ضبط شده و موضوع آن هم احکام نجوم است، و آن ترجمه ای است از نسخهء عربی حنین به زبان عبری».

کارا دو وو(152) در «دائرة المعارف اسلام» ذیل «بلینوس» علاوه بر رسالهء احکام نجوم که حنین بن اسحاق ترجمه کرده (و در بالا گذشت) نویسد: «یک نوع تاریخ طبیعی بنام کتاب العلل»(153) که نسخهء آن در لیدن موجود است بدو نسبت داده شده(154). اگر چه هنوز معلوم نیست اوضاع طبیعی ایران تا چه اندازه توسعه و نشو و نمای مقدار زیادی از آفت مزبور را تقویت کرده و یا مانع خواهد شد و اگر چه در اثر تفحصات و عملیات اکتشافی میتوان گفت که فع توسعهء کرم خاردار در ایران هنوز بسیار جزئی و غیر مهم است ولی در هر حال موضوع ذیل بنفع زارعین پنبه خواهد بود که در بدو امر و در ابتدای توسعهء آفت مزبور همه گونه اقدامات مربوطه جهت جلوگیری از توسعه و سرایت آن از محلی بمحل دیگر بعمل آید.

این رودخانه زرد نامیده می شود زیرا آب آن گل آلود و به رنگ زرد اچر است و نصف آبیاری پنبه و گندم چین را تامین می کند. سری که مرگ او را نهان داشت، بر خرافاتی که هاله وار وی را احاطه کرده بود، افزود زیرا چنان تصور شد که اپولونیوس پس از عمری دراز، ناگهان زمین را ترک گفته است بدون آنکه توانسته باشند آخرین لحظات عمر و یا نحوهء مرگ او را دریابند. خط وسط المیاه معبر قابل كشتیرانی نیز همانند خط الوسط المیاه رودخانه ، اما به میزانی كمتر ، مضر و خطرناك است زیرا در معبر قابل كشتیرانی خصوصاَ اگر دارای وسعتی قابل توجه باشد ، ممكن است عمق بعضی نقاط بیشتر بوده و لزوماَ با خط وسط المیاه منطبق نباشد در این حالت ساحل نشینانی كه به محل عمیق تر ـ و در نتیجه مساعدتر برای كشتیرانی معبر دسترسی دارند ، در مقایسه با همسایه مقابل خود در حالت ممتاز نسبی قرار میگیرند ، شاید اگر تالوگ را به خط عمیقترین نقاط معبر ، یا خط القعر تعریف كنیم ، مساله حل شود .

قرار گرفتن در اين فهرست به معناي اين است که ‘ تالاب در حال خشک شدن است و به مراقبت نياز دارد’ . نخستین کسانی که در این منطقه ساکن شدند از کارمندان دولت و از طبقه متوسط جامعه بودند، اما به مرور ترکیب محله عوض شد و در حال حاضر از هر صنفی در این محله سکونت دارند. البته پیش از ورودی سد یا رودخانه، دهها مغازه مختلف حضور دارند. اپولونیوس می کوشید که به تشریفات دینی و معتقدات مذهبی معنی و مفهومی عالی تر دهد و اساساً هدف همهء فعالیت های وی، اقامت ممتدش در معابد، مذاکرات او با روحانیان ممالک مختلف و شاید هم مؤلفات وی که یکی از آنها به قول فیلوستراتوس دربارهء قربانیها و دیگری دربارهء پیشگویی به وسیلهء ستارگان نوشته شده همین امر بوده است.

بنابراین بر خلاف آنچه گفته اند نمی توان قائل شد که چنین مردی به تفأل و پیشگوئی به وسیلهء خون معتقد بوده، بلکه باید گفت که او بدین اعمال مشرکان معنی و مفهومی عمیق تر و به تعبیر دیگر آنها را به نظریهء عرفانی قسمی الهام باطنی و کشف و شهود شخصی اسناد می داده است. مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرند با بيان اينکه تاکنون۱۳ متراز سطح آب سفرههای زیرزمینی در این شهرستان کاهش و تنها راهحل مناسب و کارشناسی این مشکل، انتقال آب از رودخانه ارس به منطقه است، گفت: این شهرستان در یک دشت مسطح قرار گرفته که بیشتر منابع آبی آن حاصل از چاه های عمیق و نیمه عمیق می باشد.

رستوران سفیر در اطراف جاجرود و در سه کیلومتری فشم قرار دارد. اپولونیوس در زمان حیات خویش چندان مورد احترام بود که ستایش او با خرافات توأم شده بود و سه چهار قرن پس از مرگ، وی را همرتبهء خدایان میستودند. وی در زمان سلطنت اغسطس(115) در آغاز قرن اول میلادی، از خانواده ای ثروتمند و مشهور در طوانه، کرسی کاپادوکیه متولد شد. و بالنتیجه، از آن زمان تا هنگام مرگ با کمال زهد روزگار میگذرانید، از گیاهان تغذیه و از اغذیهء حیوانی کام پرهیز میکرد، از باده گساری دوری میجست، از زنان احتراز میکرد، بر بستر خشن می خفت، پای برهنه میرفت، موهای خویش نمی سترد، هرگز جامه ای جز پشمین نمی پوشید و اموال خویش به فقراء می بخشید.

یکی از مناطق دیدنی روستای برگ جهان آبشار آن است که در شمال شرقی روستا واقع شده است. این پل در بلوار آینه خانه و بین پل چهارباغ و پل جویی (پل سعادت آباد) واقع شده است. در همهء سفرها افتخارات بسیار کسب کرد و همه جا او را با نهایت اعزاز و احترام پذیرفتند. از این رو با آنکه او شاگرد و پیرو فیثاغورس است کمتر نظریاتی در فلسفه اظهار کرده است(141). م. و معاصر بطلمیوس چهارم و شاگرد ارشمیدس و یکی از بانیان علوم ریاضی است. از گفته هایی که اپولونیوس در مواقع مختلف بر زبان رانده و شاگرد او دامیس آنها را حفظ کرده، چنین برمی آید که او همهء کرهء زمین را بمنزلهء یک وطن می نگریست و کلیهء افراد بشر را همچون برادرانی می دانست که باید همهء مواهب طبیعت را بین خود تقسیم کنند.

یک نویسندهء تاریخ فلسفه او را خدایی میداند که به زمین فرود آمد. وی یادآور شد: هم اینک بر اساس مطالعات رسمی انجام شده حدود 2 میلیون و 300 هزار هکتار زمین قابل کشت در خوزستان وجود دارد. چون در این نواحی هوا خشک است نه تنها مواد غذائی خاک شسته نمی شود بلکه امکان دارد مقداری املاح مختلف نیز به وسیله آب زیرزمینی در هنگام تبخیر به سطح زمین بیاید و در آنجا جمع و انباشته گردد. برای اجاره ویلا در گیلان گزینه های زیادی وجود دارد.

در کنار بوفه یک چایخانه نیز وجود دارد که با نوشیدنیهای گرم و خوشمزه، منتظر حضور شما میباشد. پس از پشتسر گذاشتن چند پله به سنگهای زیبای کنار رودخانه نزدیک میشوید. وی دو عالم مشرق و مغرب (یونان) را که تا آنگاه از یکدیگر مجزی بودند بهم نزدیک کرد. مرکز پیشین ایالات یعنی احمدآباد که هنوز مرکز تجاری گجرات بشمار میآید نزدیک به گاندینگر است. کتاب اسرار الطبیعه تألیف حکیم بلینوس توسط کشیشی بنام «سجیوس»(147) که شناخته نیست به عربی نقل شده است.

دامیس در نوشته های خود از کرامات و خرق عادات چیزی نقل نکرده است. این رودخانه از جمله رودخانه های بسیار طویل کشور می باشد. برای این مورد نیز میتوان هر مقطع از طول مسیر این رودخانه را برگزید. وی برای مداوای این درد می خواست به سنن اولیهء نوع بشر دست یابد و برای کسب آنها در میان ملل قدیم مشرق به جستجو و تتبع پرداخت. لامپریدیوس گوید(127) که الکساندر سوروس امپراتور روم (222-235 م.) هیکل اپولونیوس را با مسیح، ابراهیم و ارفاوس(128)میان خدایان کاخ خویش جای داده بود(129).

و به روم رفت تا چنانکه خود می گفت، ببیند که یک تن طاغیه(119) چگونه جانوری است؟ در روم دختری جوان را که مردم مرده می پنداشتند زندگانی بخشید، ولی این کار با فرمان نرون امپراتور (54-68 م.) که به مدلول آن ساحران را تبعید میکردند مخالف بود، ازینرو وی را از شهر روم تبعید کردند و او همچون پیامبری سیاح در ایالات مختلف امپراتوری روم بسیاحت پرداخت. آنها بر اساس یک زمانبندی تعیینشده در طول این هزار سال حقابه محلههای مختلفی برای باغستان قزوین تعریف کرده و آب خود را دریافت میکنند که به اصطلاح به آن «شیرین آب» میگویند که از نیمه دوم اسفند شروع و تا نیمه دوم خرداد آبیاری باغها انجام میشود.

در این روش، ویدیو به قطعات کوچک چند ثانیهای (اصطلاحاً سگمنت) شکسته میشود و هنگامی که درخواست پخش ویدیو از سوی کاربر دریافت میشود، سگمنتها به ترتیب ارسال و پخش میشوند. به این ترتیب آماده سفر به یکی از زیباترین شهرهای شمالی شوید. ژرم(135) و اگوستین(136)، اپولونیوس را به بزرگی یاد کنند. در نسخ کتاب «سرالخلیقة» این دو شکل بطور تساوی یاد شده، صحیح آن است که این دو را بصورت بلیناس(108) و بلینیوس(109) تصحیح کنند و یا لااقل بلنیاس (بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم) تلفظ کنند.

طاق پیروزی و یا Arc de Triomphe توسط یک میدان شلوغ احاطه شده است که در آن 12 خیابان اصلی ، از جمله انتهای غربی خیابان شانزه لیزه ، به هم می رسند. از آثار منتسب باپولونیوس «مراسم قربانیها»، یک «وصیت نامه»، «پیشگوییها»، «زندگانی فیثاغورس» و «پیشگویی بوسیلهء ستارگان» را می توان نام برد. سریال رودخانه برفی یک درام ماجراجویانه استرالیایی است که حتما از دیدن و دنبال کردن آن لذت خواهید برد. اپولونیوس همواره یا خود بتعلم مشغول بود و یا به روشن کردن افکار دیگران می پرداخت و میکوشید که رفتار او بر کردار روحانیون و کشیشان رجحان داشته باشد.

شاید بهتر باشد از این به بعد علاوه بر حرم مطهر، مراکز خرید و جاهای دیدنی اطراف مشهد، چیزهای دیگر را به لیست خود اضافه کنید. شاید هیچ مورخی نتواند در ازمنهء قدیم فیلسوفی بیابد که زندگانی وی شبیه زندگانی اپولونیوس باشد. امپراطوران در جستجو بودند تا کوچکترین اقوال و کمترین آثار زندگانی وی را بدست آورند. هم او یکی از پیشوایان مکتب عالی اسکندریه است که بنظر می رسد در برابر مسیحیت – که تازه نشأت یافته بود می خواست همهء مساعی عقلانی و فکری عالم قدیم را در یکدستگاه ملخص و منظم سازد(143) آثار وی. «ترجمهء احوال»: در میان اینهمه ابراز علاقه تشخیص حقیقت بسیار مشکل است، مخصوصاً اگر توجه شود که آثار اپولونیوس به ما نرسیده است، چه 84 نامه و مدیحهء به اسم دومطیانوس (دمیسین) که بنام او باقی است، اصالت آنها بکلی مورد شک است.

دیدگاهتان را بنویسید